Du har vel ikke glemt koronaen? Fortsatt er den aktiv og påvirker aktiviteten flere steder. Derfor er det fortsatt tilskuddsordninger til frivillige lag og organisasjoner som må trappe ned på grunn av den.

Ordningen gjelder nå for perioden 1. januar til 31. mars 2022. Dere kan søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter.

NASJONALE RESTRIKSJONER: Med virkning fra 2. februar ble det innført flere lettelser i de nasjonale restriksjonene. De siste restriksjonene knyttet til arrangementer og aktiviteter ble opphevet med virkning fra 12. februar. Vilkåret om at avlysing eller nedskalering må ha skjedd som følge av råd eller pålegg gitt av myndighetene blir vurdert som oppfylt ut hele februar 2022.

Så lenge isolasjon av smittede opprettholdes som en anbefaling, vil avlysning/nedskalering av arrangement/aktivitet som følge av isolasjon av smittede utøvere, personell og lignende være støtteberettiget.

LOKALE RESTRIKSJONER: Det er bare lokale restriksjoner på arrangementsstedet som kan gi grunnlag for tilskudd for arrangement/aktivitet i perioden 1. mars – 31. mars.

Søknadsfristen er 20. april 2022.

Les mer på Lottstift sine sider her: https://bit.ly/3xez9rq