Voksenopplæring ble krim: Teatergruppa Dramadur hadde forestilling rett før påske med en egenprodusert påskekrim, støttet av Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

HER FÅR DU RÅD AV DE SOM FIKK MEST!
2022 ble et rekordår for voksenopplæringsstøtte til NATF. 47 NATF-grupper, pluss NATF sentralt, fikk til sammen 2.025.748 kroner i slik støtte i 2022. Dette var om lag dobbelt så mye som NATF-gruppene samlet har fått tidligere år. For selv om støtten pr. kurstime var høyere i 2022 enn tidligere, forklarer det bare litt av økningen. Gruppene er rett og slett blitt bedre til å lage øvelser og «dugnader» som kurs!

På toppen av statistikken troner Sjiraffen Kultursenter i Trondheim, som i fjor registrerte seg for 49 kurs, med totalt over 250 deltagere og nær 3500 kurstimer. Det ga dem nesten 400.000 kroner i voksenopplæringsstøtte.

SØRG FOR Å HA KURSLÆRER I DET DERE GJØR
Ragnhild Arntsen leder Sjiraffen Kultursenter:
-Vi er en frivillig organisasjon som lever på noe offentlige midler, men i hovedsak prosjektmidler. For å få alt til å gå rundt er vi glade for at det også finnes VO-midler, der vi altså henter ut en hel del. Det gjør vi fordi vi har et mangfoldig og variert tilbud – som strekker seg fra teater, musikk og dans- til utendørsaktivitet, matlagingsprosjekter, undervisning i litteratur, politikk og historie, og mye mer, sier hun og gir et konkret råd:

-Vi har kurslærer, eller en instruktør i alt vi gjør, og melder inn alt dette som kurs. Da vi oppdaget at vi kunne melde inn alle aktiviteter og ikke bare teaterkursene, var det en aha-opplevelse. Vi anbefaler alle å gjøre det samme. Så lenge det er deltakere med som skal lære og gjennomføre en aktivitet, så er det også å regnes som et kurs, sier Ragnhild.

EKSTRA UTFORDRINGER GIR EKSTRA MULIGHETER
Sjiraffen Kultursenter tilbyr kunst- og kulturgrupper for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming i alle aldre – det gir utfordringer og muligheter, forteller Ragnhild:

-Ettersom vi har aktører med ulike funksjonsvariasjoner som har behov for ulik bistand, har vi også mulighet til å søke om tilretteleggingsmidler. Våre grupper krever å ha en ekstra instruktør inne for å ivareta alle behov, og her kan man også hente inn noe støtte fra VO-midler. Det blir ikke fullfinansiert, men for at puslespillet skal gå opp økonomisk er disse ekstra midlene meget kjærkomment.

Bak Sjiraffen på kursstatistikken, som i 2022 altså telte 47 grupper, ligger Nittedal Teater, Telemark Barne- og Ungdomsteater, Bjørnørfolket og Trollskogen Teater.

FORDELEN MED DENNE TYPEN STØTTE

Amatørteaterentusiasten Ragnhild Arntsen har også noen prinsipielle betraktninger rundt VO-støtten:
-At noen velger å støtte aktiviteter med selve aktiviteten og prosessen i fokus, er en ekstrem styrke, sier hun – og fortsetter:
-Mange støtteordninger retter seg mot et produkt, og vil gjerne støtte for eksempel leie av tekniker til arrangement eller lignende. VO-midlene er begrunnet i prosessen rundt, og er med å verdsetter hverdagen i et teaterlag, bakstegruppe, speidergjeng – eller hva det måtte være.

Dette er relativt enkle penger å hente, det kreves ikke mye tid til rapportering – det er enkle skjema som alle kan få til. Anbefales!

Et lite tips til, er å huske å nevne alle støtteordninger i ulike innlegg på sosiale medier, også VO-midlene man får gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon. Synliggjøring er utrolig viktig, og er med å styrke både laget ditt, men også synliggjøre behovet for disse støtteordningene, slik at de kanskje vil få enda større pengepotter i fremtiden, slutter Ragnhild.