(illustrasjonsfoto)

270 søknader kom inn til Kulturrom til fristen 1. september. Det er en økning fra samme tid i fjor og er et tydelig signal på at behovet for teknisk utstyr og lokaler er stort, skriver Kulturrom på sin nettside. Det kan Norsk Amatørteaterforbund skrive under på. En undersøkelse NATF gjorde for et års tid tilbake viste at det er mange lokaler som brukes til øving og/eller forestilling som trenger oppdateringer; enten teknisk eller bygningsmessig.

De 270 søknader har en samlet søknadssum på 70 millioner kroner. Etter første tilskuddsrunde i 2022 er det nå 15 millioner igjen å fordele, noe som vil gjøre jobben for fordelingsutvalget ekstra krevende. Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling.

Svar på søknadene forventes å sendes ut innen midten av desember 2022.

Fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling i Kulturrom kommenterer denne runden: «Vi ser at søknadsmengden øker og at flere søker tilskudd fra Kulturrom nå enn tidligere. Det tyder på at det er et økende behov for midler til teknisk utstyr og lokaler i kulturnorge. Søknadsbunken er fylt med gode, spennende og viktige prosjekter og søknadene kommer fra hele landet. I høst blir det flere om midlene en tidligere som vil gjøre det ekstra utfordrende for fordelingsutvalget å fatte vedtak.»

NATF har tidligere fortalt om store og små summer som har tilfalt søkere som også er NATF-medlemmer.

  • Iren Førland i Bryne, daglig leder for Kulturbankenbryne kunne glede seg over at de fikk to millioner kroner til bygg og større akustiske utbedringer av scenelokale.
  • Bærum Barneteater, Bærum, Lys- og lydutstyr til øvingslokale for barneteater, 42.000 kr
  • Kaula improteater, Ålesund, Sanganlegg og keyboard til øving og forestillinger, 35.250 kr
  • Madsebakken teater, Kongsberg, Utstyr til øving, 17.250 kr.
  • Boals forumteater for ungdom/Brosteinsteateret, Haugesund, (Eget tilskuddsområde:) Oppladbare batterier og ladesystem, 3.000 kr

Les mer om hvordan dere kan søke her: Hvordan søke – Kulturrom