Helen Hansen og Anne Lise Olsen i NATF-sekretariatet er tilgjengelige og serviceinnstilt, og gruppene er fornøyde.

Telefonen er den mest benyttede måten for medlemsgruppene til å ta kontakt med sekretariatet i Norsk Amatørteaterforbund på, og de aller fleste gruppene har kontakt minst en gang i året. Dette kommer fram i en uhøytidelig spørrerunde der NATF-sekretariatet har invitert medlemsgruppene til å si sin mening.

-Vi har dialog med gruppene hele tida og får løpende informasjon på den måten, men nå ville vi forsøke litt mer systematisk tilbakemelding. Selvsagt skulle vi ønsket enda flere svar, men vi tar svarene som en pekepinn, sier generalsekretær Helen Hansen.

TRE HOVEDGRUPPER AV SPØRSMÅL
Gruppene ble utfordret til (1) å mene noe om hvilke konsekvenser koronatida har gitt og gir, (2) en generell status på forhold som angår dem som medlemsorganisasjon og (3) deres forhold til NATF. Selv om «undersøkelsen» er ferdig, oppfordrer vi de som ikke fikk svart innen fristen til likevel å gi en tilbakemelding pr. epost. (Da blir den selvsagt ikke anonym.).

25 av medlemsgruppene hadde tid og anledning til å svare. NATF sentralt vet ikke hvilke 25 grupper dette er, men tipper de er blant de mest aktive gruppene.

 • 84 % av gruppene som har svart har hatt kontakt med sekretariatet i løpet av sist år, halvparten av dem har hatt kontakt mer enn en gang.
 • 80 prosent av kontakten var pr. telefon, resten pr. epost eller direkte.
 • 95 % var fornøyd eller svært fornøyd med kontakten de hadde hatt.

Generalsekretær Helen Hansen er glad for den positive tilbakemeldingen. Hun brenner for organisasjonslivet, og skulle ønske enda flere amatørteatergrupper så verdien av være del av en større organisasjon for å være med på å påvirke og ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

-En organisasjon som NATF bidrar til kontinuitet og til stolthet over amatørteaterfeltet, sier hun.

MEDLEMSFORDELENE
Gruppene ble også spurt om hvilke medlemsfordeler de synes er viktigst, og kunne da skalere 11 medlemsfordeler. Her er disse rangert etter score:

 1. Muligheter for midler gjennom voksenopplæringsforbundet
 2. Hjelp med momskompensasjonsordningen fra staten
 3. Tilbud om forsikringsordning
 4. Være del av et større miljø
 5. Teaterfaglige kurs med medlemsrabatt
 6. Informasjon om hva som rører seg i amatørteaterlandskapet
 7. Råd og vink i teaterfaglige spørsmål, manus, økonomi med mer
 8. Tilbud om juridisk bistand
 9. Elektronisk medlemsarkiv + arkiv over gruppens oppsetninger og kursaktivitet.
 10. Brukervennlig billettsalg og kassasystem
 11. Tilpasset økonomisystem for deres gruppe

-Her ser vi at medlemsfordeler knyttet til økonomi scorer høyt. Vi hjelper stadig til med å finne ut av støtteordninger, sier generalsekretær Helen, og legger til:
-Det er et ubenyttet potensial hos mange grupper for å kjenne til og bruke ordningene. Det kan være mange grunner til det. Noen vet nok rett og slett ikke om dem. Eller gruppa kan være løst organisert og de ser kanskje ikke behovet for å spe på med inntekter fra slike ordninger. Eller så passer ikke retningslinjene for ordningen inn i det som skal gjøres. Når en telefonprat og litt papirarbeid kan gi 40.000 kroner på plussida eller momsen på titusener av kroner betales tilbake, er det lurt å vite om. Her har vi som organisasjon en oppgave med å informere og hjelpe.

-Vi har tilbudt flere medlemsfordeler de siste årene, og vil fortsette med å utvikle medlemsfordelene. I denne undersøkelsen ser jeg for øvrig til min glede at gruppene gir uttrykk for at det å være del av et større miljø og det å få informasjon om feltet anses som viktige medlemsfordeler, sier generalsekretær Helen Hansen i NATF.

Sekretariatet tar nå med informasjonen i det videre arbeidet.