Kulturhjerte – en av gruppene som entret scenen i 2021.

I Norsk Amatørteaterforbund betyr tall en del. Tellinger og rapporteringer gir styre og sekretariat indikasjoner på aktiviteten i medlemsgruppene. Og det er medlemsgruppene NATF er til for og har dialog med. Vi gir råd og tips, er vegen inn til teaterfaglige kurs, økonomiske ordninger og andre medlemsfordeler.

Nå har styret akkurat vedtatt Årsmeldingen for 2021 og dermed oppsummert korona-fjoråret. Her står blant annet år lese at aktiviteten i medlemsgruppene har vært svært preget av nedstengninger og smittevernrestriksjoner som følge av koronapandemien. I tillegg til nedstengninger har det vært mange avlysninger, utsettelser, nedskaleringer og begrenset aktivitet.

OVERSIKT OVER SIN EGEN HISTORIE
NATFs nettbaserte medlemsregister og arkivet over gruppenes egne produksjoner gir en viss oversikt over aktiviteten rundt om. Flere grupper har lagt inn sine produksjoner i arkivet, og noen grupper har nå oversikt helt tilbake til 1970.

Sekretariatet har en årlig ringerunde til gruppene på slutten av året, og har fått positive tilbakemeldinger på at rapportering av aktivitet har blitt enklere. Gruppene ser stor verdi av å kunne ha et slikt arkiv tilgjengelig. Dette spesielt med tanke på at kontaktpersoner og styremedlemmer i teatergruppene ofte skifter fra år til år.

TALLENES TALE
Ved årets avslutning hadde NATF 106 medlemsgrupper med 3471 medlemmer fordelt på 10 av landets 11 fylker.

De 106 medlemsgruppene rapporterte inn at det i 2020 ble spilt 214 forestillinger med til sammen 1514 deltakere og et publikumstall på 27 263.
De eksakte produksjons, deltaker og publikumstallene for 2021 er ikke klare ennå, men da årsrapporten var det rapportert inn noen foreløpige tall: 191 forestillinger med til sammen 1903 deltakere og et publikumstall på 27 974. Erfaringsmessig vil de eksakte tallene for inneværende år komme inn i løpet av det påfølgende året, men det er helt klart at vi vil se at det har vært en kolossal nedgang i aktiviteten også i 2021 i forhold til et «normalår», på grunn av pandemien og de restriksjonene som ble pålagt det frivillige kulturlivet også store deler av 2021.

SKUESPILLERI – IKKE BARE PÅ SCENA
Det er sendt ut ulike tilbud om statistroller, filmroller, dubbing av filmer og andre oppdrag til medlemsgruppene, og tilbakemelding fra oppdragsgivere sier oss at NATF medlemmer ofte melder seg til slike roller, enten det være seg betalte eller frivillige oppdrag. Dette setter både medlemmene våre og oppdragsgiverne pris på. NATF er glade for å kunne formidle oppdrag mellom amatører og profesjonelle innen scenekunst, heter det i Årsmeldingen for 2021,