Illustrasjonsbilde: Alle har ikke like bra øvingslokaler.

Fristen for neste søknadsrunde til «Kulturrom»-penger er ikke før 1. september, og NATF håper riktig mange allerede nå tenker på og planlegger å søke. Vi vet det er mange lokaler som brukes til øving og/eller forestilling som trenger oppdateringer; enten teknisk eller bygningsmessig.

De siste årene har Kulturrom bidratt til at det har blitt bygget og etablert over 500 nye øvingslokaler. Nylig lanserte regjeringen kulturfrivillighetsstrategien «Rom for deltakelse» (2023-2025). Som en del av denne er en konkret satsing på kulturlokaler. Derfor styrkes Kulturrom med 10 millioner kroner. I tillegg styrkes ordningen for regionale kulturbygg som forvaltes av fylkeskommunene med 30 millioner kroner.

Deler av økningen vil øremerkes akustiske tiltak i lokaler da vi vet at det er store behov for at kulturlokaler blir tilpasset aktiviteten som skal være i rommet. Dansegulv, scener, scenetepper mm er også områder vi nå har mulighet til å gi flere tilskudd til – samtidig som det vil gi rom for å innvilge flere nødvendige investeringer i teknisk infrastruktur.

Støtteordningen Kulturrom er ofte og gjerne omtalt her på NATFs nettsider. Dette er en ordning som gir støtte til teknisk utstyr og utbedring av lokaler – og hvor mange av gruppene har søkt og fått støtte. Nå foreligger Kulturroms årsmelding, der de skriver om stort pågangsmot blant landets kulturaktører og stor søknadsmengde til ordningen.

Les mer om hvordan dere kan søke her: Hvordan søke – Kulturrom