To viktige datoer for å finansiere prosjekter er rett foran i løypa: 7. februar er frist for å søke om midler til å markere 2022 som Frivillighetens år. 1. mars er frist for å søke midler på Kulturrom til sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår.

Tirsdag 1. februar 2022 harr Kulturrom to digitale informasjonsmøter før søknadsfristen 1. mars. Her er lenker til mer informasjon og påmelding:
Klokken 10:00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom?
Klokken 13:00: Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom?

FRIVILLIGHETENS ÅR 
Sparebankstiftelsen DNB støtter markeringen av Frivilligheten med VÅR DAG-kampanjen. Fem millioner kroner skal deles ut i støtte til lokale arrangementer, og maks søknadsbeløp per arrangement/markering er 25 000 kr. Arrangementer i perioden april-september vil prioriteres i denne runden.
Arrangementet må inkludere frivillig innsats og være et selvstendig arrangement (ikke del av en allerede planlagt festival eller leir). Arrangementet må synliggjøre foreningen/laget og Frivillighetens år.

Søknad om støtte — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)

KULTURROM
Kulturrom.no er en god ressurs for dere som vurderer/skal søke tilskudd. Her er lenker til noen nyttige hjelpesider:

Hvordan søke tilskudd fra Kulturrom
Hva kan få tilskudd fra Kulturrom?
Sjekk om vi kan søke – Ta testen!

NATFs medlemsgruppe Bømlo Teater har fått støtte der tidligere, og daglig leder der, Øystein Kausrud, sier ordningen er enkelt å søke på:
-Retningslinjene oppleves som klare, og var det spørsmål var det enkelt å ta kontakt med saksbehandler for rettledning og hjelp. Vi var heldige og glade for å få støtte som har vært og kommer til å være til god nytte for våre planer fremover, sier han.