Norsk Amatørteaterforbund             Løkkegata 9, 2615 Lillehammer

_____________________________________________________________________________________________________________________

E-post: natf@medlem.natf.no

 

 

 

 

Sekretariatet og styret

Hanne-Kjersti Skjevelnes Iversen

Generalsekretær

Tlf.: +47 975 17 782

E-post: hannekjersti@medlem.natf.no

Anne Lise Olsen

Kontorleder

Tlf.: +47 928 92 125

E-post: annelise@medlem.natf.no

Janne Aasebø Johnsen

Styreleder

Tlf.: +47 415 05 176

E-post: janneaajohnsen@gmail.com

Kristin Friborg

Nestleder

Tlf.: +47 997 08 181

E-post: kristin.friborg@gmail.com

Frida Oline Evensen Winther

Styremedlem

Tlf.: +47 932 10 338

E-post: fridaoline.winther@gmail.com

Emil Husby

Styremedlem

Tlf.: +47 930 50 399

E-post: emil.h.husby@gmail.com

Ragnhild Karambo Arntsen

Styremedlem

Tlf.: +47 928 20 934

E-post: ragnhild.arntsen@gmail.com