Bøhrrevinnere

Bøhrreprisen deles ut av Norsk Amatørteaterforbund og gis til pionerer, ildsjeler, politikere eller andre som har betydd og/eller betyr mye for amatørteatermiljøet i Norge. Bøhrreprisen består av et diplom, et håndblåst Bøhrreglass – og ellers heder og ære. Siden 1997 har Bøhrreprisen blitt delt ut under åpningen av Teaterdagene.

DISSE HAR FÅTT PRISEN:

2022: Thomas Johannessen og Ragnhild Arntsen
Thomas er gründer av tegnspråkteateret Teater Eureka, som ble stiftet i 2004. Nå er han leder av teateret. Dette er en unik teatergruppe fordi skuespillerne er tegnspråklige. De holder til i Trondheim, men viser frem forestillinger i hele Norge.

Ragnhild har også base i Trondheim. Hun er selveste Sjiraffen Kultursenter – et sted med kultur og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med psykisk og fysiske funksjonshemninger. Hennes brennende trang til å bruke kultur som virkemiddel for å få folk til å vokse er grunnen til Sjiraffen. «Alle skal føle seg sett, hørt og elsket – og få utvikle seg som kunstnere og som menneske» – det er motto for Sjiraffen som nå feirer 10-årsjubileum.

2021: Lene Hagen og Morten Rudå
Lene fra Nittedal Teater finner stedet der alle kan høre til; hun er skuespiller, regissør og dramatiker. Da idéen om et spel knyttet til historien om Nittedal kruttverk kom opp endte det med at hun skrev «Echo – Nitedal Krudtværkspel». Lene har vært daglig leder for Nittedal Teater siden 2006, er utdannet skuespiller, har en BA i Kultur og ledelse og kurs i filmregi. Hun fikk Nittedal Kommunes kulturpris i 2013

Morten har utdanning fra New York og erfaring fra Broadway og fra nasjonale og lokale scener, fra drama, komedier og musikaler, fra film og TV. Han var også med å starte Great Garlic Girls i 1981. Han har siden 2007 undervist på Khio og har også undervist på Norges dansehøyskole, Treider via Bårdarakademiet, Musikkteaterhøyskolen og MOTIO i Tvedestrand. Og alltid også stilt opp for amatørteaterbevegelsen!

2020: Det ble ikke delt ut noen Bøhrrepris dette året.

2019: Mari Bjurgren og Evy Kasseth Røsten
Mari
har vokst opp med Barne- og ungdomsteaterskolen i Lillehammer, med Lillehammer amatørteater, og med Teaterdagene. Da hun flyttet fra byen for 15 år siden, lovet hun seg selv å komme tilbake minst en gang hvert år: til Teaterdagene. Hun bruker ofte drama og teater for å skape innlevelse og engasjement. Hun har også laget en egen forestilling.

Evy har et stort hjerte for spel og spelkultur og har medvirket i utrolig mange spel landet rundt. Hun er antakelig den freelanceskuespilleren som kan skilte med flest spel på sin CV. I tillegg har hun selv initiert flere forestillinger som synes det utrolig meningsfylt å jobbe med skuespillere og sultne amatører som utvikler stolthet over sin historie, tilhørighet og identitet. I 2019 hadde hun sin regidebut på «Birkebeinerspelet»..

2018: Tom Styve
Tom er en helt spesiell talentfull fyr. Seriøs, morsom, alvorlig, reflektert. I en alder av 33 år og har han allerede vært innom de fleste sjangre i teater. Han har deltatt på Teaterdagene flere ganger. Første gang var han ca. 15 – 16 år. Han har deltatt som kursdeltaker, vært kursvert, konferansier, «sjef» for Teaterparaden m.m. Fra amatørtilværelsen har han blitt profesjonell i Teater Innlandet, Det Andre Teatret og Riksteatret.

2017: Mikkel Niva og Øivind Pedersen
Mikkel fikk prisen for sin mangeårige deltakelse på Teaterdagene, og spesielt i NM Teatersport™. Han har vært deltaker, Hepp, konferansier og vært en stor inspirator i impromiljøet i Norge.

Øyvind er tidligere kultursjef i Lillehammer og fikk prisen for sitt engasjement og entusiasme for Teaterdagene som festival.

2016: Nina Thommessen og Eli Ulvestad
Nina
har gjennom mange år lagt ned en betydelig innsats for kulturlivet, og sørget for at hundrevis av barn og voksne har fått en meningsfull hobby, og for noen også etter hvert et yrke som skuespiller, regissør eller musiker.

Eli har vært en sterk pådriver og organisator ved stiftelsen av Teateralliansen og Kulturalliansen.

2015: Det Andre Teatret og Helen Hansen
Det Andre Teatret ved Simen Hovd og Ingvild Haugstad. De er en gjeng som lever etter slagordet til Teaterdagenes høye beskytter «Bøhrre», nemlig «galskap, faenskap og lidenskap». De er en flott gjeng som Norsk Amatørteaterforbund har samarbeidet med på mange måter over flere år, og gjort sin hobby til jobb.

Helen fikk æresbøhrre for sitt arbeid for READ Nepal, som bygger biblioteker som samlingssted og demokratiske utviklingsarenaer. Hun initierte og skaffet penger til et teaterprosjekt i Nepal med forumteater som virkemiddel, for å vise nye muligheter og innfallsvinkler til å våge å ta tak i tabubelagte problemstillinger som for eksempel: trafficking, barneekteskap, vold mot kvinner, HIV/AIDS, familieplanlegging og viktigheten av å gi jenter en mulighet til å skaffe seg en utdannelse. Uten Helen Hansen hadde ikke READ Nepal utviklet denne måten å kommunisere på. Helen har arbeidet med og i Norsk Amatørteaterforbund i 20 år – og stått last og brast med organisasjonen i motvind og medvind.

2014: Mona Danielsen
for hennes mangeårige innsats for Nittedals kulturliv og for alt hun har gjort som «Mor Trollskogen». Mona har gjort en innsats for og i kulturlivet i 30 år, og sørget for at hundrevis av barn og unge har fått en meningsfull hobby, og for noen også etter hvert et yrke som skuespiller, regissør eller musiker. I 1983 startet hun Trollskogen Barne- og Ungdomsteater, der hun legger ned en uvurderlig innsats.

2013: Det ble ikke delt ut noen Bøhrrepris dette året.

2012: Torbjørn Vikstvedt og Bjørn Eng
Torbjørn ble tildelt Jubileumsbøhrre for sitt store engasjement, sin entusiasme og sin velvilje for teatersporten. Han har uavbrutt og gjennom 10 år stilt opp som NATFs kapellmester under Teaterdagene. Han har vært en bauta og klippe som impropianist under NM i Teatersport™.

Bjørn er en ildsjel i Kongsvinger amatørteater og kulturlivet i Kongsvinger gjennom flere tiår. Han har vært aktiv siden oppstarten i 1967 som skuespiller, instruktør og forfatter. Han har jobbet med ulike stilarter og genre – alt fra barneteater, revy, spel, komedie og drama.

2011: Iren Førland
– en ildsjel uten like og har vært en ekstremt viktig ressurs for ungdom på Jæren. Hun er en av grunnleggerne av kulturorganisasjonen Unge SPOR hvor hun også er kunstnerisk leder.

2010: www.spelhandboka.no
v/Egil Johansen, Berit Vordal og Idar Lind.
Nettstedet gjennomgikk en betydelig oppussing det siste året, både når det gjelder utseende, men mest av alt nye faglige artikler. Hjemmesiden er nå blitt et godt verktøy for alle landets spel – takket være Idar, Egil og Berit.

2009: Anne Kathrine Brodtkorb
– «oser» av teater og kunstnerisk utfoldelse. I flere tiår har hun vært – og er fortsatt en betydelig ressurs for teaterlivet på Hadeland. Hvis noen kan kalles en ildsjel er det virkelig Anne.

2008: Espen Kvark Kvernbergh og Steinar Arnesen
Espen mottok utmerkelsen for sitt initiativ til og arbeid med NM i Teatersport™ for amatører.

Steinar har 20 år i amatørteateret bak seg og han fikk prisen for sitt arbeid med barneteater og politisk teater i AOF, og for sitt nasjonale og internasjonale arbeid innen amatørteater-organisasjoner. Steinar er en organisasjonsbygger med et enormt kontaktnett.

2007: Gerd Brox og Norsk Revyfestival på Høylandet
Gerd, mangeårig leder av og ansvarlig for mye av barneteateraktiviteten ved Oslo Teatersenter.

Norsk Revyfestival på Høylandet, v/styreleder Svein J. Svensson, tok imot prisen på vegne av 800 frivillige, som han sa.

2006: Ronny Fagereng og Brit Myklebost (med Britongan)
Teatersportentusiastene Ronny Fagereng og Brit Myklebost (med Britongan) ble tildelt æres-Bøhrre for sin iherdige innsats for teatersport. Ronny har gjort en kjempeinnsats i Oslo, blant annet som leder av NATFs fylkeslag der, mens Brit (som faktisk er hedret med en æres-Bøhrre også tidligere) har vist at også unge gutter kan ha mye moro med teatersport på Lillehammer.

2005: Espen Skjønberg – Jubileumsbøhrre
Espen ble tildelt Jubileumsbøhrre for blant annet å ha vært en stor inspirasjon for teaterentusiaster gjennom en årrekke. Espen feirer i år 60 års jubileum som profesjonell skuespiller, samme år som Norsk Amatørteaterforbund feirer sitt 60 års jubileum som organisasjon. Espen stod for den offisielle åpningen av Teaterdagene 2005.

2005: Maria E. Bang og Ivar Ødegaard
Maria var i en årrekke daglig leder for NATF, mens Ivar var styreleder i en periode. Begge har representert organisasjonen i sentrale verv i Norsk Teaterråd og begge har vært med på å dra NATF på trygg grunn organisatorisk og økonomisk, samtidig som de har vært med på å legge grunnlaget for framtida gjennom arbeidet som er gjort med å lage nye og mer rettferdige kriterier for fordeling av statsstøtten.

2004: Olaf Grimstad
– tidligere generalsekretær i Norsk Amatørteaterråd. Olaf har vært en sentral person for amatørteaterbevegelsen i Norge, og har vært med på å få på plass viktige saker som Frifond og DRAMAS.

2003: Bård Brænde
– en trofast kursholder innen impro under Teaterdagene, NM-dommer og alltid ivrig Teatersport- og impro-forkjemper

2003: Bjørn Asle Tollan
– skuespiller og regissør fra Nord-Trøndelag Teater, betydd mye for teateramatører i egen region og ellers i landet.

2002: Trine Skei Grande
 – stortingsrepresentant Venstre – Oslo

2002: Audun Gjermstad
 – lokal ildsjel i Lillehammer-regionen samt i NATF

2001: Anders Rogg
– Gjort masse for å popularisere teater, fast «taffelpianist» og viktig for Teatersport-NM

2001: Line Torbjørnrød
– Tidligere nestleder i NATF, ildsjel i Oslo og teatersport-ildsjel)

2000: Ragnhild Sørvig
– Ildsjel i Oslo, Oslo Teatersenter

2000: Øyvind Granaasen
– «Teaterkraftsenter» i Sør-Gudbrandsdalen (samt tidl. sivilarbeider i NATF.)

1999: Solveig Prøis Tynning
– Ildsjel i Porsgrunn Amatørteater

1999: Eva Sevaldson
 – en av NATFs mest trofaste kursholdere

1999: Tony Totino
– en av NATFs mest trofaste kursholdere og Teatersport-hjelpere

1998: Marie Theisen
– NATF-medlemmet som virkelig nådde langt; hovedrolle i Oscarnominert film.

1998: Turid Birkeland
– politiker og kulturminister

1997: Brit Myklebost
– lokal ildsjel som har gjort mye for Teaterdagene

1997: Olemic Thommessen
– reddet NATF ut av økonomiske kriser, og fikk Teaterdagene på plass