Følgende personer har fått Bøhrre tidligere

2012: Torbjørn Vikstvedt – Jubileumsbøhrre.
Torbjørn ble tildelt Jubileumsbøhrre for sitt store engasjement, sin etusiasme og sin velvilje for teatersporten. Han har uavbrutt og gjennom 10 år stilt opp som NATFs kapellmester under Teaterdagene. Og har vært en bauta og klippe som impropianist under NM i Teatersport. Torbjørn har på brøkdelen av et sekund tryllet frem de utroligste stemninger og lydeffeter, og hjulpet teatersportlagene langt på vei inn i sine scener. Og det i 10 år på rad!

2012: Bjørn Engh
Bjørn er en ildsjel i Kongsvinger amatørtetaer og kulturlivet i Kongsvinger gjennom flere tiår. Han har vært aktiv siden oppstarten i 1967 som skuespiller, instruktør og forfatter. Han har jobbet med ulike stilarter og genre – alt fra barneteater, revy, spel, komedie og drama.
Bjørn Engh er et bevis på at amatørteateret og ildsjelene som har sitt virke der er en viktig og bærende kulturinstitusjon i vårt samfunn.

2011: Iren Førland
Iren er en ildsjel uten like og har vært en ekstremt viktig ressurs for ungdom på Jæren. Hun er en av grunnleggerne av kulturorganisasjonen Unge SPOR hvor hun også er kunstnerisk leder.

2010: www.spelhandboka.no v/Egil Johansen, Berit Vordal og Idar Lind.
Nettstedet har gjennomgått en betydelig oppussing det siste året, både hva gjelder utseende, men mest av alt nye faglige artikler.
Hjemmesiden er nå blitt et godt verktøy for alle landets spel – takket være Idar, Egil og Berit.

2009: Anne Kathrine Brodtkorb.
Annes navn oser av teater og kunstnerisk utfoldelse. I flere tiår har hun vært – og er fortsatt en betydelig ressurs for teaterliver på Hadeland. Hvis noen kan kalles en ildsjel er det virkelig Anne.  

2008: Espen Kvark Kvernbergh, – mottok utmerkelsen under åpningen av Teaterdagene 2008 på Lillehammer. Det er ti år siden NM i teatersport for amatører ble arrangert for første gang, og det var Espen som i sin tid hadde ideen om å arrangere NM Teatersport på Lillehammer i forbindelse med Teaterdagene.

2008: Steinar Arnesen, – har 20 år i amatørteateret bak seg og han fikk prisen for sitt arbeid med barneteater og politisk teater i AOF, og for sitt nasjonale og internasjonale arbeid innen amatørteater-organisasjoner. Steinar er en organisasjonsbygger med et enormt kontaktnett.

2007: Gerd Brox, leder av og ansvarlig for mye av barneteateraktiviteten ved Oslo Teatersenter, ble stum og forbauselse og glede de hun fikk den gjeve Bøhrreprisen under åpningen av de 12. Teaterdager 21. september. 
Hun måtte dele prisen med Norsk Revyfestival, Høylandet, og det var styreleder der, Svein J. Svensson, som tok imot prisen på vegne av 800 frivillige, som han sa. Bøhrreprisen er for øvrig nydesignet av året, og er laget i glass og tre.

2006: Ronny Fagereng og Brit Myklebost (med Britongan)
Teatersportentusiastene Ronny Fagereng og Brit Myklebost (med Britongan) ble tildelt æres-Bøhrre for sin iherdige innsats for teatersport. Rontt har gjort en kjempeinnsats i Oslo, blant annet som leder av NATFs fylkeslag der, mens Brit (som faktisk er hedret med en æres-Bøhrre også tidligere) har vist at også unge gutter kan ha mye moro med teatersport på Lillehammer.

2005: Espen Skjønberg – Jubileumsbøhrre.
EspenSkjonberg
Espen Skjønberg ble tildelt Jubileumsbøhrre for blant annet å ha vært en stor inspirasjon for teaterentusiaster gjennom en årrekke. Espen feirer i år 60 års jubileum som profesjonell skuespiller, samme år som Norsk Amatørteaterforbund feirer sitt 60 års jubileum som organisasjon. Espen stod for den offisielle åpningen av Teaterdagene 2005.

 

2005: Maria E. Bang og Ivar Ødegaard – Maria har i en årrekke vært daglig leder for NATF, mens Ivar har vært styreleder i en periode. Begge har representert organisasjonen i sentrale verv i Norsk Teaterråd og begge har vært med på å dra NATF på trygg grunn organisatorisk og økonomisk, samtisig som de har vært med på å legge grunnlaget for framtida gjennom arbeidet som er gjort med å lage nye og mer rettferdige kriterier for fordeling av statsstøtten.

2004: Olaf Grimstad – tidligere generalsekretær i Norsk Amatørteaterråd. Olaf har vært en sentral person for amatørteaterbevegelsen i Norge, og har vært med på å få på plass viktige saker som Frifond og DRAMAS.

2003: Bård Brænde – en trofast kursholder innen impro under Teaterdagene, NM-dommer og alltid ivrig Teatersport- og impro-forkjemper

2003: Bjørn Asle Tollan – skuespiller og regissør fra Nord-Trøndelag Teater, betydd mye for teateramatører i egen region og i landet for øvrig

2002: Trine Skei Grande – stortingsrepresentant Venstre – Oslo

2002: Audun Gjermstad – lokal ildsjel i Lillehammer-regionen samt i NATF

2001: Anders Rogg – Gjort masse for å popularisere teater, våre faste og kjære ”taffelpianist” og viktig for Teatersport NM

2001: Line Torbjørnrød – Tidligere nestleder i NATF, ildsjel i Oslo og teatersport-ildsjel)

2000: Ragnhild Sørvig – Ildsjel i Oslo, Oslo Teatersenter

2000: Øyvind Granaasen – «teaterkraftsenter» i Sør-Gudbrandsdalen samt tidl. sivilarbeider i NATF

1999: Solveig Prøis Tynning (Ildsjel i Porsgrunn Amatørteater)

1999: Eva Sevaldson – en av våre mest trofaste kursholdere

1999: Tony Totino – en av våre mest trofaste kursholdere og Teatersport-hjelpere

1998: Marie Theisen (NATF-medlemmet som virkelig nådde langt; hovedrolle i Oscarnominert film)

1998: Turid Birkeland (politiker og kulturminister)

1997: Brit Myklebost (lokal ildsjel som har gjort mye for Teaterdagene)

1997: Olemic Thommessen (Har reddet NATF ut av økonomiske kriser, og fikk Teaterdagene på plass)