Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø

Daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø

Hele kuttet på 40 millioner voksenopplæringskroner som var foreslått i statsbudsjettet, ble kuttet i budsjettforliket. H/Frp-regjeringens forslag til kutt overlevde altså ikke budsjettforliket med Venstre og Krf. -Vi takker KrF og Venstre som har kjempet vår sak i forhandlingene, samtidig må vi rette en takk til opposisjonspartiene som har vist at det er et flertall for studieforbundene og den viktige opplæringen som gjøres, sier Kjærsti Gangsø, daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon på deres nettside.

Siden budsjettet ble klart har engasjementet vært stor rundt denne viktige saken. Det er vært over 250 innlegg i media av over 100 forskjellige studieforbund og medlemsorganisasjoner. Gangsø sier også:

-Tilsammen har over 12 000 personer skrevet under på et opprop og vår stemme har vært synlig i 100 forskjellige medier. Derfor vil vi takke alle som har engasjert seg enten ved å skrive leserinnlegg, ta kontakt med journalister, med politikere eller skrevet under oppropet. Din stemme har blitt hørt og vi har nå sikret et viktig opplæringstilbud også i 2015. Takk for hjelpen alle sammen og gratulerer!