Fra tidligere NM i Teatersport.

Fra tidligere NM i Teatersport.

Under Teaterdagene på Lillehammer 15. – 18. september 2016 inviterer Norsk Amatørteaterforbund for 18.gang til Norgesmesterskap i Teatersport hvor seks grupper fra hver sin del av landet konkurrerer. Disse blir tatt ut i regionale uttak – og kanskje din gruppe vil arrangere uttak?
Det søkes arrangører til regionsutakene for Øst-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge og Innlandet. Kostnadene dekkes av NATF – og vi ber om at dere kontakter sekretariatet hvis dere er interessert.

NM i Teatersport™ er vennskapelig duellering om hvem som best kan improvisere en forestilling på scenen, altså en konkurranse i improvisert teater, hvor publikum gjerne tar aktiv del i hva som skal fremføres gjennom å foreslå tema, sted osv. for sketsjene som fremvises.

Skuespillerne som er med fremfører improviserte scener utfra visse føringer som er lagt. Føringene kan være alt fra begrensninger med tanke på tid og rom, at man må snakke på rim, ikke bruke bokstaven S, snakke tullespråk (gibbrish) eller at man kan snakke uten å ha kroppskontakt.

NM i Teatersport™ er lagt opp som en forestilling.