Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir altså noen lettelser for barn og unge

Gjeldende fra den 18. januar 2021.

Her er punktene som er mest aktuelle for amatørteaterfeltet:

Fritids- og kulturarrangementer

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Private sammenkomster og arrangement
De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

  • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

For mer info sjekk her. 

NB! Disse rådene tar utgangspunkt i nasjonale krav og anbefalinger.
Vær oppmerksom på at det også finnes lokale krav og anbefalinger i hver kommune, så hold dere oppdatert  på vedtak og råd i kommunen dere tilhører.
Er dere i tvil så ta kontakt med kommunelegen for å få råd og veiledning.

Norsk Amatørteaterforbund ser positivt på at Helsedirektoratet nå vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter bør erstattes med eventuelle krav om tilviste faste sitteplasser, da vi har fått tilbakemeldinger på at dette også har vært en utfordring for mange arrangører.
Vi krysser fingrene for bedre tider snart.