pennI år er Teaterdagene på Lillehammer 20 år. Jubileet ønsker vi å markere med et spennende, variert og tett program – men også på mer spesielle måter under Teaterdagene 17.-20.september. Temaet for årets Teaterdager er: WHY? Hvorfor drive med teater? Derfor ønsker vi din amatørteaterhistorie.

20-årsjubileet ønsker vi å markere på flere måter under Teaterdagene 17.-20.september. Temaet for årets Teaterdager er: WHY? Hvorfor drive med teater? Vi ønsker at dere sender inn historier om hvorfor dere er med i amatørteater. Vi er ute etter de helt personlige beretningene og historiene skal benyttes i en nye scenetekst som skal brukes i avslutningsforestillingen på Teaterdagene.

Dere kan sende inn alt fra korte setninger, til helt konkrete historier, eller fortelle om første gangen du var med i ett stykke, eller sende inn en morsom/trist/skummel/tankevekkende historie om noe du eller dere har opplevd sammen. Historiene anonymiseres.

Teksten til avslutningsforestillingen skal i år brukes under et eget WHY?-kurs. Dette kurset begynner en dag før vanlig kursstart og er nytt av året. Deltagerne på dette kurset vil øve inn avslutningsforestillingen, som Teater Leven skal ha regien på. Kursdeltagerne på WHY-kurset kommer til å få manus minst én måned før Teaterdagene begynner, slik at de kan komme forberedt til kurset som starter torsdag. Påmelding og mer informasjon rundt dette og de andre kursene, kommer i årets brosjyre og på nettsiden www.medlem.natf.no i mai/juni.

For å få manus klart til Teaterdagene 2015 ønsker vi at setningene og historiene sendes elektronisk til natf@medlem.natf.no innen 30. mars 2015.