En totalt overrasket Helen tok prisen!

En totalt overrasket Helen tok prisen!

Om det er 20-årsjubileet til Teaterdagene eller 70-årsjubileet til Norsk Amatørteaterforbund som var årsak til at det i 2015 skulle bli en «Æres-Bøhrre» skal være usagt. Men den gikk altså velfortjent til NATFs egen generalsekretær Helen Hansen!

-Det har jeg fortjent, var da også Helens snaue takketale. Under åpningen av Teaterdagene ble hun totalt overrasket og hadde ingen tid til å forberede seg på å tre inn i rampelyset og selv bli hedret.

Styreleder Espen Kvark Kvernberg tok utgangspunkt i et besøk i Nepal, der han selv fikk se hvordan organisasjonen READ Nepal bygger biblioteker som samlingssted og demokratiske utviklingsarenaer. Der tar de i bruk forumteater som virkemiddel for å få fram stemmene til de som ellers ikke ville blitt hørt. (Red.anm: Forumteater leverer ikke et ferdig stykke når publikum ankommer, men forestillingen skapes sammen med publikum. Teaterformen prøver å skape forestillinger om en ny og bedre verden og løsning, en endring av det tilsynelatende uunngåelige resultat. Det som skjer i salen under forestillingene, betraktes som like viktig som det som skjer på scenen.)

Espen slo fast at uten Helen Hansen hadde ikke READ Nepal utviklet denne måten å kommunisere på. Hun sto bak hjelpen som startet for 3 år siden, og har vært en ildsjel og iherdig pådriver for å skaffe midler. Helen har arbeidet med og i Norsk Amatørteaterforbund i 20 år – og stått last og brast med organisasjonen i motvind og medvind.

Hun har det siste året arbeidet iherdig med «Kulturalliansen», en nyvinning på grunnplan for kulturlivet i Norge.