LNU og Frivillighet Norge har utarbeidet en veileder for hvordan organisasjoner kan gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernreglene.

Frivillige organisasjoner kan gjennomføre de fleste av sine aktiviteter, så lenge de overholder gjeldende råd  og anbefalinger om smittevern slik de er beskrevet i veilederen og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet. Denne forskriften har en rekke krav til gjennomføring av arrangement hvor personer fysisk møtes. Veilederen skal sees på som en samling råd og tips om hva det er viktig for de frivillige organisasjonene å huske på når de gjennomfører aktiviteter og arrangementer og organisasjonen har ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene.
De fire hovedreglene som beskrives er:

  1. Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter
  2. Sørg for god hygiene
  3. Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer
  4. Ikke del utstyr under aktiviteter

Du finner veilederen i sin helhet her.