Studieforbundet har for 2018 hver måned en «på gata»-føljetong på Facebook. Her treffer du ledere i 12 utvalgte, litt ulike medlemsorganisasjoner. I juni er vår egen Helen Hansen velfortjent månedens profil. Du kan lese hele saken her.