Foto: Kristian Johnsen Lillehammer Lyd og Lys

Årets første søknadsrunde er i gang og første søknadsfristen er 1. mars kl. 13:00.
Musikkutstyrsordningen (MUO) utvider nå søkeberettigede til også å omfatte AMATØRTEATER- og frivillig teaterformål.

I den anledning har de opprettet en ny søknadsportal.

Det er med stor glede MUO nå vil informere om at utvidelsen av Musikkutstyrsordningen nå er i gang.
Som følge av denne utvidelsen vil amatørteater- og frivillige amatørformål også kunne søke støtte både som kulturarenaer og som arrangør- og utøverfellesskap.
MUO har lenge vært klar over behovet for denne utvidelsen og gleder seg stort til å bistå i styrkingen av feltet.
Den første søknadsfristen er 1. mars i år, mens neste mulighet blir 1. september 2019.

Utstyr til fremføring omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.
Musikkutstyrsordningen skiller mellom målgruppene kulturarenaer og arrangør- og utøverfellesskap.

Eksempler på søkere i målgruppen kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.
For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

  • Være registrert i enhetsregisteret
  • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
  • Oppfylle gjeldende krav til teknisk ansvarlig

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap er arrangører, teatergrupper, spel, revygrupper, klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre og liknende.
For å oppfylle krav til arrangør- og utøverfellesskap må søker:

  • Være registrert i enhetsregisteret (dette kravet gjelder ikke utøverfellesskap)
  • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

For søkere som tilhører målgruppen arrangør- og utøverfellesskap vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

Da dette er helt nytt for alle parter, har vi forståelse for at det kan være en del spørsmål knyttet til vilkår og søknadsprosess osv.
Vi oppfordrer derfor alle søkeberettigede til å ta kontakt med MUO dersom noe skulle være uklart.

MUO er der for å hjelpe dere og kan nås på følgende måter:
Telefon: 21 37 88 10
E-post: post@utstyrsordningen.no

Les mer om tilskuddsområdene:
http://www.musikkutstyrsordningen.no/tilskuddsomrader/

Les mer om MUOs utvidelse:
http://www.musikkutstyrsordningen.no/2018/10/08/statsbudsjettet-2019-musikkutstyrsordningen-utvides/