REISESTIPEND 2019

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.

Som medlem i Norsk Amatørteaterforbund (som er medlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon) kan du nå søke om reisestipend for studiereise til utlandet i 2019. Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige                              kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum   kr.6.000
Europa for øvrig                                     kr.7.000
Andre verdensdeler                               kr.9.000

Forutsetninger for tildeling og utbetaling:

 • Søkere som får tildelt reisestipend må rapportere tilbake til Voksenopplæringsforbundet innen frister som fremgår av stipendtildelingsbrevet.
  Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:
  – Forark
  – Reisested
  – Reisevarighet
  – Formålet med reisen
  – Hvem du besøkte
  – Nytteverdi for egen utvikling og egen organisasjon
  – Skal være minimum 2 sider
  – Bilder (det er kun et ønske, men ikke pålagt)•    Kopi av reiseutgifter som fly-, og togbilletter el. skal sendes inn sammen med reiserapport.
  •    Voksenopplæringsforbundet forbeholder seg retten til å bruke rapporten som et viktig supplement til vårt informasjonsarbeid.
  Dersom de overnevnte kravene ikke er fullfylt, kan bevilgningen kreves tilbakebetalt.
  •    Søkere som har mottatt stipend i løpet av de siste 5 år (2013-2018) vil ikke bli vurdert.

Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.

Søknader sendes på elektronisk skjema til studieforbundets sentralledd innen mandag 19. november 2018. skjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no

Studieforbundets sentralledd prioriterer søknadene til VOFO innen fredag 30. november 2018.
Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs første styremøte etter fristen.