Undheim Revyteater junior

Undheim Revyteater junior

100.000 kroner lød sjekken på da Undheim revyteater fikk besøk av banksjef Arne Gravdal i Time Sparebank med sjekken i handa. Undheim Revyteater søkte for et par år siden om 50.000 fra den lokale sparebankens gavefond, og fikk ja. Så søkte de om 50.000 til nytt lydanlegg – og fikk på nytt «ja».

Nå var altså oppgjørets time kommet, og i forbindelse med premieren på Undheim revyteaters barne- og ungdomsgruppes oppsetning «Havgløtt camping» dukket altså både banksjef og penger opp.

Undheim Revyteater på Jæren er medlemmer av NATF. URT junior er barne- og ungdomsgruppe for de mellom 10-15 år. Nye medlemmer må først innom URT jr. for å «vise hva de kan» før de kan bli med på høstproduksjonen.