UndheimpengerStyreleder Geir Birkeland i Undheim Revyteater entret scenen under åpningen av de 19. Teaterdager på Lillehammer med en sjekk på 30.000 kroner til NATFs Teaterprosjekt i Nepal. Generalsekretær i NATF, Helen Hansen, tok gladelig imot.

Geir Birkeland fortalte historien om hvordan Undheim Revyteater hadde startet. Et revykrus med Steinar Lyse på Bryne i 1987 hadde ikke blitt noe av – bare 4 meldte seg på. Tre av dem var fra Undheim. Men en revyoppsetning ville folk være med på – det meldte seg 60 interesserte. Miljøet har vokst, og ynglet med nye grupper – slik som Unge SPOR og Fantefølge. Denne entusiasmen og iveren håpte Geir også kunne vokse fram i Nepal, der NATF har et prosjekt i samarbeid med den frivillige organisasjonen READ Nepal, og med økonomisk støtte fra Kavlifondet.

Målet med prosjektet er å øke bevisstgjøringen om kvinners levevilkår på en måte som involverer innbyggerne og som setter fokus på temaer som få tør snakke om: trafficking, barnebryllup, vold mot kvinner, alkoholmisbruk og HIV/AIDS.