Noen av Trass-karene anno 2017, på korseminar på Hove. (Foto fra dere Facebookside)

«VI står sterkere sammen.» Det er en av begrunnelsene Alf Are Johnsen kommer med for at «Herrekoret Compagniet Trass» nå er blitt medlemmer i NATF. Vi ønsker velkommen!
-Det er flere grunner til at vi meldte oss inn. En del av oss kjente til dere via Grimstad teaterverksted. Så sjekket vi korforbundene, men dere passet bedre inn i «konsert/forestillingsformen» vi har.

-Det lokale næringslivet bidrar vesentlig mindre nå med støtte, og vi er derfor avhengig av midler fra andre plasser. Da er det veldig bra å være organisert en plass som har oversikt over hva vi kan søke om, samt at vi står sterkere sammen.

-NATF har medlemsgrupper med mange forskjellige navn, men «Compagnie Trass» er vel av de mest spesielle. Og at dere karakterisere dere som et «herrekor»?
-Det er faktisk kun herrer som har mulighet til å bli medlem og aldersgrensen er 25 år pr i dag.

-Og hvorfor «Trass»?
-«Trass» har sitt utspring i en av de mer «seriøse» korene på Sørlandet. Noen mannlige medlemmer gjorde en del «stunts» på forestillingene, og det var det en del andre medlemmer av koret som ikke likte. Koret bestemte da at slik aktivitet måtte opphøre. Da trakk disse «herrene» seg ut, og startet ett nytt kor på trass. Derav navnet Herrekoret Compagnie Trass. Dette skjedde i 2001.

-Kan du gi oss Trass sin CV i kortform?
-Koret har som regel hatt store forestillinger hvert andre år, med en del småopptredener i mellom. Hovedfokuset vårt er korsang, som regel kjente melodier med ny tekst. Vi synger selvsagt også originaltekstene. Vi har alltid med oss eget band. Vi har også med en del sketsjer. Og vi er kjent i Grimstad for å lage show!

-Hvordan har dere klart dere gjennom koronatida?
-Under koronatiden har vi prøvd ett par ganger med øvelse, men restriksjonene satte en stopper for dette. Vi hadde nettopp vår første øvelse på ett drøyt halvår.

-Og nå går alt så mye bedre? Så hva blir det neste?
-Nå er vi begynt å øve til ny forestilling i kulturhuset i Grimstad i mars 2022. Vi blir drøyt 20 stykker pluss band og dirigent. Veldig bra øvelse i går, gutta er tent. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Alf Are Johnsen, formann i «Herrekoret Compagniet Trass».

Norsk Amatørteaterforbund gleder seg sammen med de nye medlemmene!