Fristen for å søke tilskudd i årets siste ordinære søknadsrunde er tirsdag 1. september kl 13:00

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.Deres formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Det trengs gode kulturrom til øvinger og framføring både nå og når vi en gang i framtiden åpner for kulturarrangement som før pandemien.
Det er ingen endringer i de ordinære søknadsfristene hos KULTURROM, men de er klar over at det er vanskelig å planlegge langsiktig og oppfordrer søkere til å gjøre så godt de kan. Så håper vi at amatørteatergrupper også søker, og at midlene vil kunne bidra til oppgraderinger som gjør at det kan opprettholdes noe aktivitet i kulturfeltet og legge tilrette for flere og bedre kulturarrangement, når samfunnet igjen er tilbake som normalt.

MER INFO HER

Lurer du på hva dere kan søke om tilskudd til? Eller er dere i gang med søknaden, men har spørsmål knyttet til skrivingen, så kan du få råd og informasjon da KULTURROM inviterer til «åpent kontor» fredag den 21.august fra kl. 10:00 –  kl. 16:00.
Det digitale kontoret blir på Whereby som hverken krever profil eller innlogging. Du kan booke ett møte á 20 minutter med en av våre saksbehandlere, og vil få tilsendt en link til møterommet i forkant av selve møtet. Book møte her