Det har kommet inn ønsker fra amatørteaterfeltet om vi kunne lage noen tips på alternativ teatervirksomhet som ivaretar smittevern.

Det er fortsatt god håndhygiene og avstand som gjelder og er det viktigste vi kan gjøre for å forhindre smitte.
Men det er også sånn at sosialt samvær og fellesskapet er viktig for den mentale helsen, og teateraktivitet er vel noe av det mest sosiale og fellesskapbyggende vi kan holde på med.
Etter diverse møter med medlemmene i de ulike organisasjonene har Noregs Ungdomslag (NU), Frilynt Norge og NATF (Norsk Amatørteaterforbund) i samarbeid utarbeidet noen tips til alternative aktiviteter som kan gjøres i teatergruppene, og som også ivaretar smittevern på en god måte..

Håper dette kan være til god hjelp for de mange lokallagene i landet vårt, og at disse tipsene kan hjelpe til med igangsetting av aktiviteten igjen.
Om noen har andre gode tips som ikke er oppført på listen, så tar vi gjerne imot slik at vi kan dele gode ideer med flere. Send gjerne inn tips eller slå på tråden hvis dere har noen geniale ideer. De trenger ikke være så geniale heller.

Det kan være smart å laste ned plakaten og ta den med på samlinger og møter i teatergruppa, og henge den opp i øvingslokalet.

HER KAN DU LASTE NED PLAKATEN MED TIPS PÅ ALTERNATIV TEATERAKTIVITET