PEnger

 

 

Kulturdepartementet har besluttet at Teateralliansen v/Norsk musikkråd skal forvalte og fordele statens tilskudd til historiske spel og friluftsspel 2017 – Speltilskudd.

 

Det er oppnevnt et eget Fordelingsutvalg for ordningen. Søknadsfrist er 31. januar 2017. Denne er absolutt. Fordelingsmøtet blir avholdt medio februar, og alle søkere blir tilskrevet etter dette.

Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer. Tilskuddsodrningen skal både bistå til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse fra alle grupper, særlig barn og unge.

 

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer for tilskuddet: http://www.teateralliansen.no