styrelederen-ntParaplyorganisasjonen Norsk Teaterråd (på bildet styreleder Ivar Christiansen), der Norsk Amatørteaterforbund og 15 andre organisasjoner som i større eller mindre grad driver med amatørteater er medlem, har vedtatt en ny handlingsplan for perioden frem mot 2016.

Handlingsplanen beskriver hvilke områder Norsk teaterråd skal arbeid i den kommende toårsperioden, og inneholder en rekke oppgaver innenfor service, politikk, organisasjonsutvikling og rammevilkår, skriver de på sin nettside.
– Handlingsplanen er tydelig på hvilke oppgaver man ønsker at Norsk teaterråd skal bidra på, sier Morten Hagevik i Norsk teaterråd. Og flere av områdene skal løses i samarbeid med organisasjoner og fylkesteaterråd: – Vi er ikke store nok, eller har nok ressurser til å løse disse alene, sier han. Derfor er samarbeid i amatørteaterparaplyen veien å gå.

Årsmøtet ønsker at Norsk teaterråd skal bidra til å styrke samarbeidet mellom kulturaktører på lokalt nivå, og synliggjøre amatørteaterfeltet sin rolle som samfunnsutvikler. Dette er ett av de områdene hvor det blir spennende å utvikle rådet fremover, sier Hagevik. – Norsk teaterråds 17 medlemsorganisasjoner er årlig i kontakt med nærmere 1 000 lag, og svært mange av disse har utfordringer som er knyttet til den kommunale kulturforvaltningen. Det er en naturlig oppgave for Norsk teaterråd å bidra til at kunnskapen om våre medlemsorganisasjoners aktiviteter øker i kommunene, skriver teaterrådet på sin nettside.