Kort beskrivelse av kurs-teasing. Dette er forslag fra oss, nå kan du spille inn dine ønsker og behov.

Årets teaterdager arrangeres fra 14. – 17. september. Her er en liten teaser av hvilke kurs vi kan tenke oss å tilby. Men aller viktigst er hvilke behov dere har og hvilke kurs dere ønsker å gå på. Vi inviterer deg og dere til å gi oss en tilbakemelding om hvilke kurs dere vil at vi skal programmere til årets festival på Lillehammer. Tilbakemeldingfrist er 1. mars.

 

 

Gjøglerkurs

Noen forskjellige former for gjøgling er akrobatikk, sjonglering, ilddans og klovneri.

Regi 1

Regikurs for nybegynnere.

Regi 2

Regiskurs for viderekomne.

Skuespillerteknikk 1

For nybegynnere.

Skuespillerteknikk 2

For trente folk.

Improvisasjon

Hvordan skape historier på en scene uten manus, og hvordan bruke improvisasjon til å skape karakterer eller forløse scener.

Teatersport

Improvisasjon i sportskarakter.

Bake- og kokekurs

I Lom finnes det en verdenskjent baker. En viktig del av enhver teaterproduksjon er de sosiale rammene. Og noen ganger skal det selges kaker for å finansiere aktivitetene. Et vinn-vinn kurs for deg som er glad i å bake og som vil bidra til fellesskapet.

Bande Mime

Vi jobber med å skape landskaper, rekvisitter, møbler, interiør, vær, lydeffekter og mer til, kun ved bruk av våre egne kropper og stemmer. Forestillingene er gjerne korte og konsentrerte.

Prosjektledelse

Hva er en god prosjektleder? Hva kan en produsent lære av næringslivet om god prosjektplanlegging?

Formidlingstrening

Hvordan nå fram med budskapet ditt, gjennom tale, kropp og stemme, enten du skal presentere en politisk plattform, være konferansier, tale i far 70-årslag eller holde innlegg på et årsmøte.

Anvendt teater

Teater kan spilles alle steder, også i et teater. Teater kan spilles av alle, også av skuespillere. Vi undersøker hvordan teater kan brukes som verktøy i fengsler, barnehager, på torg og i næringsliv.

Masterclass

Et øyeblikk for livet med en scenekunstner som har en rik historie å øse av.

Teater og politikk

Hvordan kan kunst og kultur være med på å skape bevegelse, si noe om vår samtid eller forandre verden? Kan teatret være en arena for politiske diskusjoner? Er det amatørteatrets rolle å bry seg?

Produksjonsledelse

Hvordan leder man en produksjon, planlegger og gjennomfører?

Kostymedesign

Noen grunnprinsipper, sømlære, smarte grep og kostymets betydning for karakteren.

Redesign

Lær deg å sy om gamle kostymer til nye, eller gamle klær til fashion.

Scenografi

Hvordan lage scenografi som underbygger forestillingens budskap, hvilke materialer kan brukes hvis dere ønsker å dra på turne og hvordan tenke annerledes eller minimalistisk?

Yoga og meditasjon

Kroppen er skuespillerens viktigste instrument – hvordan bruke andre treningsformer til å tydeliggjøre kroppens språk og smidighet?

Spoken words, slampoesi

En blanding av dikt, musikk, teater og rap.

Revyteksten

Hvordan fortelle historier innenfor tydelige rammer, med begrenset tid, der humor, lokalmiljø, politikk og tidsånd er virkemidler.

Dramaturgi

Dramaturgi betegner læren om en teaterforestillings eller et skuespills oppbygging.  Scenisk dramaturgi tar for seg komposisjon av scenisk-teatrale handlinger.

Storytelling

Hva er muntlige fortellertradisjoner? Hvordan overbevise med din historie? Hvordan historiene vi velger å fortelle hverandre skaper virkelighet.

Sminke 1

Grunnsminke, teatersminke.

Sminke 2

Lær spesialeffektsminke slik som i sår, brannsår, kulehull, blåmerker m.m.

Crossdressing

Skuespillerteknikken Crossdressing  kan brukes som metode for å utvikle en karakter som ligger langt fra en selv.

Kulturforståelse

Gode organisasjoner og produksjonsenheter, hva kjennetegner disse?