td 14 korrigertTeaterdager på Lillehammer arrangeres i år for 20. gang 18.-20. september av Norsk Amatørteaterforbund; i store trekk blir arrangementet som tidligere, men utvides med en dag for de som skal være med på «Why?-prosjektet».

Styret i NATF har funnet ut at tema for Teaterdagene 2015 skal være «Why?» (Hvorfor driver vi med teater?) NATF vil invitere medlemmer over hele landet til å sende inn historier om hvorfor de driver med amatørteater. Noen av historiene brukes i åpningsforestillingen. Noen av historiene skal også brukes i et stykke som Janne Aasebø Johnsen skriver til Teaterdagene, og skal også brukes i et kurs hvor målet er å lage en avslutningsforestilling som vises på søndagen.

Styret har også drøftet visjoner for hvordan Teaterdagene skal kunne utvikles, og målet er at Teaterdagene 2020 skal være en norsk utgave av Fringe festival i Edinburgh. Det vurderes også hvorvidt det er rom i budsjettet for at styret kan reise på studietur til Edinburgh som avvikles i perioden 7.– 31. august 2015.

Alle tidligere Bøhrreprisvinnere inviteres til 20 års jubileet 18.-20. september, og NATFs 5-års plan for hva Teaterdagene skal være i 2020 lanseres under årets arrangement.

Punkter som kom opp på styremøtet var:

 • Flere forestillinger på flere arenaer
 • Nordisk Mesterskap i teatersport
 • Internasjonale gjester/kursholdere
 • Samlingsplass for tilbydere (teatertorg)
 • Samlingsplass for teaterinteresserte
 • Kvalitetskurs av nasjonal og internasjonal klasse
 • Inkluderingsplattform
 • For alle aldersgrupper
 • Brobygger
 • En arena for samarbeid på tvers av alder, kjønn, religion, etnisk opprinnelse, kulturell og sosial bakgrunn, amatør/profesjonell, fysiske og psykiske utfordringer.
 • Bli den største og viktigste arenaen for amatørteaterbevegelsen med fokus på samarbeid med profesjonelle krefter for utvikling
 • Konkret å synliggjøre den samfunnsnyttige effekten av amatørteater
 • Kompetanseheving
 • Skaffe oss midler slik at alt dette kan gjennomføres
 • Knutepunktet – arenaen alle prioriterer å delta på
 • Norges svar på Fringe Festival i Edinburgh

Inspirasjon, samhold og kunnskap: Mer galskap – faenskap og lidenskap