stemmebruk 15Rått og røft? Mykt og forførende? Kjeftesmelle? Som skuespiller trenger du å beherske mange forskjellige måter å bruke stemmen på. Det kan du lære på et av kursene under årets Teaterdager. Meld deg på via fanen «Teaterdager».

Kursholder er Tone Løvik (bildet), vokalpedagog og sanger fra Lillehammer. Hun har 15 års erfaring i vokalundervisning og er autorisert underviser i Komplett Sangteknikk – en innføring i stemmebruk fra A til Å som gjør at du skal kunne bruke stemmen i time etter time uten å bli hes.

Komplett Sangteknikk er utviklet av Cathrine Sadolin, dansk sanger, pedagog og stemmeforsker. Denne sangteknikken benyttes nå over hele verden innen alle stilarter, også i tale. Komplett sangteknikk, har en filosofi om at det er mulig å lage alle lyder på en sunn måte, og at alle kan lære å synge. Metoden er konkret, slik at du får mange verktøy å ta med deg hjem i «sangverktøykassa». Alt man gjør i sang kan også overføres til tale. Temaer som berøres på kurset er:

Pust og støtte – grunnprinsipper i stemmebruk
Variert stemmebruk – fra myk stemme til stemmekraft. Stemmens 4 gir.
Variert stemmeklang og litt om effekter
Prestasjonsangst
Formidling og performance
Oppvarming av stemmen

Kursholder Tone Løvik jobber delvis freelance, og delvis som lektor på musikklinja på Gjøvik vgs. Hun gir individuell sangundervisning, og har i mange år undervist stemmebruk i kor og teatergrupper.