ytringsfrihet 2Ingen Teaterdager uten parade. Du kan se bilder fra Teatertoget 2014 – der tema var «ytringsfrihet» på vår Facebookside. Her var Eidsvoldsmenn og kneblede side ved side, sammen med utkledte i diverse tasbubelagte temaer, og en og annen «vanlig» teaterdagdeltager, også.