Kulturalliansen vårt landKulturalliansen vil samle all frivillig kultur, under en paraplyorganisasjon. Styreleder i Norsk Amatørteaterforbund (NATF,) Espen Kvark Kvernbergh, har sittet i arbeidsgruppa, sammen med 6 andre frivillige kulturorganisasjoner. Etter over ett år med utredninger av den tiltenkte Kulturalliansen, blir det stiftelsesmøte mandag 5.september.

Teateralliansen ble stiftet i 2015, og det var disse som i fjor fikk midler fra Kulturdepartementet for å utrede tanken om Kulturalliansen. Arbeidsgruppen mener nå at det er behov og interesse for å etablere en ny sammenslutning for det frivillige feltet. Gjennom Kulturalliansen vil de gjøre det frivillige kulturlivet til en mer synlig og styrke aktørene. Utredningen har kommet frem til at «i dette landskapet mangler et vedvarende samarbeid som først og fremst jobber for kulturorganisasjonens sak».

Prosjektleder for utredningen, Eli Ulvestad, sier at frivilligheten er avhengig av paraplyene for å forene krefter, men alliansen må tilføre merverdi og ikke tappe ressurser.

Stiftelsesmøte mandag 5.september blir gjennomført i Kulturhuset Sentralen i Oslo.

Les artikkelen fra Vårt Land: Kulturalliansen