Norsk kulturråd vil fra 2019 få ansvar for å forvalte penger til amatørteater og frivillig teaterformål. Dette inkluderer tilskuddsordninger for aktivitet og til de nasjonale aktørene, tilskuddsordninga for historiske spel (som får penger fra overskuddet til Norsk Tipping), samt tilskudd til Dramas manusbank, som blir drifta av Teateralliansen. Tilskuddsordningene skal bli forvaltet og utviklet i dialog med amatørteaterfeltet.

Parallelt med dette endrer departementet fra 2019 Musikkutstyrsordningen. Målet er at ordningen skal bli utvidet til en kulturutstyrsordning som kommer flere sjangere og felt til gode, blant annet amatørteaterfeltet. Ordningen vil i 2019 bli styrkt med 5 millioner kroner.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en endelig avgjørelse om forvalting og fordeling av pengene til amatørteaterfeltet. Jeg vet det har vært viktig for amatørteaterfeltet. Norsk kulturråd har lang erfaring med å forvalte statlige midler og ulike ordninger. Jeg håper at amatørteaterfeltet nå samler seg om denne avgjørelsen og medvirker til å gjøre Kulturrådet gode, slik at pengene til feltet blir nyttet på best mulig måte, sier kulturminister Trine Skei Grande.