Styreleder i Norsk Teaterråd, Ivar Christiansen.

Styreleder i Norsk Teaterråd, Ivar Christiansen.

Det for tiden sittende styret – og den for tiden sittende generalsekretær i Norsk Teaterråd – har det travelt med å rydde opp i sitt eget rot. Blant annet har de hatt møte på politisk nivå i Kulturdepartementet. Styret har som kjent har vedtatt å stille sin plasser til disposisjon på et ekstraordinært årsmøte 16. oktober.

Kulturdepartementet stopper altså noe av støtten til Norsk teaterråd som følge av manglende økonomistyring. NT har styremøte om dette denne uka, 12. september, og har innkalt til ekstraordinært årsmøte 16. oktober. Flere av organisasjonene under «NT-paraplyen» har også møter i AU, kontrollutvalg og styrer. Norsk Amatørteaterforbund har styremøte 10. september.

Det at utbetaling til NT er stoppet kan også få konsekvenser for noen av NATFs grupper.Det meste av det NATFs medlemsgrupper holder på med, blir imidlertid ikke berørt:

  • Norsk Amatørteaterforbund arbeider som før overfor medlemslagene, ingen medlemsfordeler blir borte.
  • Gjennomføring av Teaterdagene går som planlagt.
  • Momsrefusjonsordningen (via NATF) fortsetter som før.
  • Voksenopplæringsmidler kan det fortsatt søkes på direkte hos Studieforbundet Kultur og Tradisjon,
  • Frifond: Dette har vært forvaltet av Norsk teaterråd, og tilskuddet er stoppet. De som har fått tildelt støtte, vil imidlertid få utbetalt denne.
  • Spelfondet: Dette har vært forvaltet av Norsk teaterråd, og tilskuddet er stoppet. De som har fått tildelt støtte, vil imidlertid få utbetalt denne.

Holder tilbake vel 16 mill
Norsk teaterråd er «paraplyorganisasjon» for den organiserte delen av amatørteaterbevegelsen i Norge. En gjennomgang gjort av KPMG på oppdrag for Kulturdepartementet viser at Norsk teaterråd ikke har tilfredsstillende økonomistyring. Departementet stanser derfor umiddelbart videre utbetaling av noen av midlene – totalt vel 16 millioner kroner.

Under «NT-paraplyen» finne vi 17 organisasjoner, blant annet Norsk Amatørteaterforbund.

Av de om lag 30 millionene NT forvalter, fordeles snaut 9 mill. videre til de 17 organisasjonene. NATF mottar årlig gjennom dette om lag 1 million i statsstøtte.

Tall gir tillit
Norsk Amatørteaterforbund har alltid hevdet av pengene skal komme medlemslagene (for tida ca. 125) best mulig til gode, ved at de får tilgang på kunnskap, tilbud om gode medlemsfordeler og støtte til alle deler av sin drift. NATF er også opptatt av at medlemsaktiviteten skal kunne dokumenteres. Tall er viktig for å opprettholde bevilgende myndigheters tillit.

Sterke bånd mellom NT og NATF
Det er sterke bånd mellom Norsk teaterråd og de 17 organisasjonene under «NT-paraplyen». NATF-tillitsvalgte/ansatte er representert i flere av NTs fora. Det er også et samarbeid med NT om NM i teatersport. Det som er avdekket, vil føre til mye arbeid og stor møtevirksomhet for Norsk teaterråd, men også for medlemsorganisasjonene slik som NATF.

Her kan du lese om dette på departementets nettside – og lese hele rapporten fra KPMG:

Her kan du lese hva NTs skriver på egen nettside.

Saken i media pr. 02.09:

NRK.no
Dagens næringsliv.no
Dagbladet