Barn trenger flere manuskripter.

På et webinar i regi av NATF kom Trine Brembo Stokland, leder i DRAMAS, med en oppfordring til alle som lager stykker i amatørteater-Norge: Lag flere stykker for barn.

– DRAMAS har alltid etterspørsel etter gode manus for de yngste. Det er ikke er så mange profesjonelle dramatikere som skriver manus ment for barneteatergrupper, sier hun.

-Er det noen spesielle ønsker som går igjen som de som leter i manus for barn?
-Noen ønsker som går igjen er at tematikken er aktuell for aldersgruppa, at det finnes musikk (gjerne både noter og singback), at rollelista er fleksibel, og at manuset ikke er altfor omfattende. For oss i DRAMAS er det veldig fint å kunne vise til norske opphavspersoner som teatergruppa kan kontakte hvis de ønsker å be om tillatelse til å tilpasse manuset.

-Er det bare barneteateret som har lite å velge i?
-Generelt ønsker vi oss flere manus for alle aldersgrupper, både skrevet av profesjonelle dramatikere og av amatørteaterfeltet selv. Vi oppfordrer de som skriver egne manus til å sende det til DRAMAS, slik at manuset kanskje kan få nytt liv i en annen teatergruppe. Som rettighetshaver vil man også motta royalties hvis manuset blir spilt av andre, avslutter hun.

OM DRAMAS:
DRAMAS er en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge.
DRAMAS formidler manus til lesing og behandler søknader om spilletillatelser
DRAMAS utbetaler royalties til rettighetshavere for manus som blir benyttet.
I manusbasen til DRAMAS finnes nærmere 3000 manustitler.
DRAMAS låner også ut noter og musikkmateriell til noen teaterstykker.