Spranget Teater. Foto: Knut Storvik

Spranget Teater. Foto: Knut Storvik

Dramas er et scerviceorgan for amatørteater i Norge og bistår med å søke om spilltillatelser for fremføring, klarerer spillrettigheter og royalty, formidler manus og lager kontrakter for spilltillatelser.

Dramas har en manusdatabase med nærmere 3000 manus, som er under kontinuerlig utvikling. I tillegg formidler Dramas også noter til noen teaterstykker, samt bistår med generell veiledning til alle som ønsker å sette opp et teaterstykke.

Les mer om Dramas her: http://dramas.no/Default.aspx