DSC_0051  Teatergrupper, instruktører og kursholdere blir nå utfordret til å si sin mening om instruktørsituasjonen på amatørtaterfeltet.

Studieforbundet kultur og tradisjon jobber på vegne av NATF, Frilynt Norge og Noregs Ungdomslag med å skreddersy en ny instruktørutdanning som svarer til behovene og ønskene hos lag, grupper og instruktører. Vi skal kartlegge tilgangen på teaterinstruktører for de ulike teaterlagene rundt om i Norge, og om det er behov for en felles opplæring for teaterinstruktører i form av en grunnopplæring eller en videreutdanning. Prosjektet er en del av et større utviklingsarbeid som er startet opp på amatørteaterfeltet.

Spørreundersøkelsen er frivillig, men vi håper du vil bruke 3-4 minutter av din tid til å svare oss slik at vi får et så godt bilde som mulig av behovene og ønskene ute i amatørteaterfeltet. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss, eller Studieforbundet kultur og tradisjon.

Gå til spørreundersøkelsen ved å trykke på linken under:

https://no.surveymonkey.com/r/MNVTLQB