Vil du være med på laget og legge føringer for hva og hvordan Norsk Amatørteaterforbund best skal jobbe for å tilfredsstille amatørteatermiljøets behov i Norge?

Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en landsdekkende medlemsorganisasjon med amatørteaterlag og enkeltpersoner med teaterinteresse som medlemmer.
Teaterdagene er NATFs faste store kursarrangement som blir gjennomført på Lillehammer i september hvert år, og i år er det faktisk 25.års jubileum for dette arrangementet!

Årsmøtet er NATFs øverste organ og blir avholdt annet hvert år innen utgangen av april.
I år avholdes årsmøtet den 25. april, i Oslo.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut til alle medlemslagene våre innen 24.februar, og husk at alle medlemslagene kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg kan medlemslagene stille med observatører.

Norsk Amatørteaterforbund har et et styre som består av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer.
Valgkomiteen ønsker innspill på potensielle nye kandidater til å sitte i styret hos Norsk Amatørteaterforbund.
Hvis du er en person (eller du kjenner en person) som kunne tenke deg/seg å være med på laget for å stake ut kursen for Norsk Amatørteaterforbund de neste to årene vil vi gjerne ha innspill på kandidater.
Som styremedlem vil du få påvirkningskraft til å komme med gode ideer og innspill, mene noe om det politiske landskapet, si noe om hva du tenker bør være organisasjonens viktigste mål og mene noe om hvordan vi på best mulig måte kan være en ressurs for teaterlag og imøtekomme deres behov.

§ 1 FORMÅLSPARAGRAF
Norsk Amatørteaterforbund, NATF, er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser med amatørteater som del av sin virksomhet.

NATF skal jobbe for å:

  1. Stimulere amatørteatervirksomheten i foreninger/lag og stiftelser for å fremme en allsidig amatørteatervirksomhet.
  2. Heve amatørteaterets kunstneriske nivå, og fremme dets sosiale betydning.
  3. Øke den allmenne forståelse og interesse for amatørteaterarbeid.
  4. Virke som bindeledd mellom de enkelte foreninger/lag/stiftelser og de sentrale myndigheter. Dessuten bidra til samarbeid mellom organisasjoner med amatørteaterinteresser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

NATFs vedtekter finner du HER

Norsk Amatørteaterforbund trenger altså innspill til gode kandidater som har et stort hjerte for amatørteatervirksomheten i landet vårt, og som ønsker å bidra med sine tanker, ideer og kunnskap. Det sittende styret og administrasjonen lover å ta imot nye medlemmer i styret med åpne armer og store varme hjerter som banker for amatørteaterets ve og vel.
NATF gjennomfører ca. 6 – 8 styremøter i løpet av et år. Noen fysiske møter og noen telefonstyremøter.

Vi har det veldig hyggelig når vi samles til fysiske møter og blir bedre kjent med hverandre.
PS! Styret i NATF er for tiden litt underrepresentert på mannlige styremedlemmer, og vi henstiller den mannlige delen av amatørteaterfeltet å kjenne sin besøkelsestid.
Vi bør ha flere enn en hane i kurven synes vi. (se bildet)
Styret i NATF diskuterer, finner løsninger, ler, gråter ved behov, kommer med gode ideer, finner på noe spontant, legger planer, danser hvis påkrevd, gjennomgår regnskapstall, tenker kloke tanker om samarbeid med andre, og har det i store trekk veldig fint sammen.
Med det sagt, så er personer vi ønsker inn i styret helt vanlige mennesker, men som kanskje har et litt over gjennomsnitt bankende hjerte for amatørteaterfeltet.

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE MED PÅ LAGET!

Slå gjerne på tråden på tlf. 418 50 555 for en prat,
– eller send en e-post med forslag til kandidat (og husk at det godt kan være deg selv) til: helen@medlem.natf.no