sceneromEr du aktiv i et amatørteaterlag? Vil du bli lære mer om regi? Vil du lære mer om oppgavene i produksjonsapparatet bak ei teaterforestilling?

Scenerom er ei kursrekke på fire moduler arrangert av Teateralliansen; Studieforbundet kultur og tradisjon, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Norsk Amatørteaterforbund.

Om Scenerom
Høsten 2016 startet første kursrekke opp. Kursrekka består av fire moduler, gir til sammen en bred innføring og går analytisk i dybden på regi og teaterproduksjon. Første kursrekke gikk av sabelen i Oslo 21.-23.oktober. Neste er 11.-13. november 2016, 13.-15. januar og 10.-12. februar 2017. Denne kursrekka er fylt opp, men kursrekke 2 i Sandefjord starter opp fra 6. januar 2017. Her er det åpen for påmelding. Kurset passer for deg som har litt teatererfaring og som ønsker å utvikle deg videre som instruktør.

Hvordan?
Kursrekka vil bestå av en blanding av praktisk arbeid på gulvet, individuelt arbeid, plenumsdiskusjoner, korte økter med teoriundervisning, individuell veiledning, undervisning i grupper og kunstneriske opplevelser. Hovedbase blir i Verdensteateret vis a vis Napegaarden i Sandefjord, fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.

Når?
Modulene går i Sandefjord følgende helger:
6.- 8. januar 2017 – Instruktøren/regissøren
24. – 26. februar 2017 – Produsenten/organisatoren
8. – 10. september 2017 – Arbeid med manuset
20. – 22. oktober 2017 – Fysiske rammer

Kursavgift
1500 kr per kurshelg. I kursavgifta er mat inkludert. Frilynt har gode avtaler for overnatting. Ta kontakt med Studieforbundet så hjelper de deg med dette. Har du reiseutgifter per kurs utover 1.000 kr, kan du søke om reisestøtte.

Kursrekka er åpen for alle som ønsker å utvikle seg som teaterinstruktører på det frivillige feltet. Det er en fordel med grunnleggende teaterrelatert erfaring, enten på scenen, bak eller framom scenen. Modulene vil til en viss grad bygge på hverandre.

Frist  for å melde seg på er 15.desember.

Er du interessert?
Ta kontakt med Torunn Elise Kveen torunn@kulturogtradisjon.no for mer informasjon og for å melde deg på den nye kursrekken.

Informasjonsbrosjyre bokmål