SPENN er Scenekunstbrukets støtteordning til produksjon, tilrettelegging og gjenopptagelse av scenekunstproduksjoner rettet mot barn og unge. Prosjektmidlene skal bidra til å styrke utviklingen av nye scenekunstformer for barn og unge. I vurderingen av søknadene legges det vekt på originalitet, nyskaping og nyutvikling i prosjektene. Videre vektlegges det at søker i søknaden reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst. Produksjonene skal være tilgjengelig for hele landet.  

Hvem kan søke?

Profesjonelle utøvere, kunstnere, produksjonsmiljøer og produsenter innenfor scenekunst. Prosjektene skal ha profesjonelle utøvere. Søkere skal benytte særskilt søknadsskjema, vi godtar kun elektroniske søknader.

Søknadsfrister 2017:

Fredag 31. mars kl 13:00
tilrettelegging/gjenopptakelse

Hva kan det søkes tilskudd til:

Tilrettelegging/gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turne. For å søke om midler for tilrettelegging og gjenopptakelse må det foreligge en intensjonsavtale om turné innenfor Den kulturelle skolesekken med et fylke/arrangør eller lignende hvis søknaden skal behandles.

Norsk scenekunstbruk

Scenekunstbruket formidler forestillingen innenfor ulike genre og alderstrinn. Produksjoner som får tildelt midler må på lik linje med andre prosjekter søke om å få komme med i Scenekunstbrukets repertoar. Les mer her