«Zamling på zoom»
Det har vært, og er fortsatt en svært uvanlig situasjon for oss alle, og det gjelder selvsagt også på amatørteaterfronten.

Norsk Amatørteaterforbund tror det kan være av interesse at vi arrangerer noen fylkesvise digitale fellesmøter for amatørteatergrupper rundt omkring i landet vårt, der vi kan få mulighet til å snakke litt løst og fast om hvordan denne tiden fortoner seg for de som driver med amatørteater.
Vi ønsker at dere melder inn interesse for å delta, så kobler vi opp fylkesvis i uke 35 til en uformell samtale hvor det blir muligheter for å stille spørsmål, lufte frustrasjoner, utveksle ideer og informere om ulike utfordringer og muligheter dere har gjort dere erfaringer på i løpet av våren og sommeren. Dette for at vi som organisasjon skal kunne få samlet inn essensen av hva korona-pandemien har skap av utfordringer og nye muligheter.

Vi vil fordele møtetidspunktene fylkesvis (se oversikt under).
Hvis det er representanter fra noen fylker der tidspunktet ikke passer etter oppsatt pulje, er det lov å melde seg på til en pulje fra et annet fylke. Vi har løs snipp i så måte.

UKE 35
1. pulje
Medlemsgrupper fra INNLANDET fylke
– Mandag den 24. august fra kl. 17.00 – ca. kl. 18.00

2. pulje
Medlemsgrupper fra MØRE OG ROMSDAL og VESTLAND fylke
– Mandag den 24. august fra kl. 18.30 – ca. kl. 19.30

3. pulje
Medlemsgrupper fra TRØNDELAG fylke
Tirsdag den 25. august fra kl. 17.00 – ca. kl. 18.00

4. pulje
Medlemsgrupper fra OSLO, NORDLAND + TROMS OG FINNMARK fylke
Tirsdag den 25. august fra kl. 18.30 – ca. kl. 19.30

5. pulje
Medlemsgrupper fra VIKEN fylke
Onsdag den 26. august fra kl. 17.00 – ca. kl. 18.00

6. pulje
Medlemsgrupper fra AGDER, ROGALAND + VESTFOLD OG TELEMARK fylke
Onsdag den 26. august fra kl. 18.30 – ca. kl. 19.30

PÅMELDING PÅ E-POST TIL: helen@medlem.natf.no innen 21. august 2020
– eller du kan ringe på tlf.: 418 50 555, så fikser vi det muntlig.

Ved påmelding oppgis:
1) Hvilken e-post adressen som invitasjonen til oppkobling på Zoom skal sendes til.
2) Navn på deltaker og hvilken teatergruppe og fylke denne representerer
3) Hvilken dato og tidspunkt du vil ha oppkoblingsinvitasjon til (se fylkesvise datoer og tidspunkter)