Jubel for NM i teatersport - men når underskuddsgarantien uteblir blir det røde NATF-tall.

Jubel for NM i teatersport – men når underskuddsgarantien uteblir blir det røde NATF-tall.

Norsk Amatørteaterforbund må notere seg for et underskudd i 2014 på kr: 95.008,-. Det er tilskudd NATF hadde forventet fra Norsk Teaterråd som uteblir som er årsaken.

Som kjent stoppet Kulturdepartementet utbetalingen til Norsk Teaterråd, fordi en ekstern rapport avdekket at teaterrådet ikke kunne dokumentere sin utbetalinger, og at kriteriene for bruk av pengene ikke alltid var korrekte. Dette rammer også NATF.

Norsk Amatørteaterforbund søkte Norsk teaterråd om en underskuddgarantien på NM Teatersport. Beløpet ble kr: 75.226,- og en faktura er sendt, men dette er ført til tap – i fall vi ikke får dette.
Hvis Norsk teaterråd likevel skulle «overleve», vil denne fordringen bli stående, og dette vil bli inntektsført i 2015.

Det ble søkt om kr. 100.000,- i festivalstøtte hos Norsk teaterråd, og vi fikk muntlig beskjed om at kr. 60.000,- ville bli innvilget. Senere ble det klart at vi allikevel ikke kommer til å få dette.

Underskuddet er et faktum i 2015, men hvis vi hadde fått den lovte festivalstøtten for TD og underskuddgarantien for NM hos Norsk teaterråd hadde vi sittet igjen med et overskudd på kr: 40.218.-. Det er verd å merke seg at NATF over flere år har styrt økonomien mot små, men pene overskudd og dermed lagt seg opp en «buffer» for å kunne ta slike år.