Over 15 millioner kroner til kulturtiltak

Til årets andre hovedsøknadsfrist fikk Kulturrom inn rekordmange søknader om tilskudd. Dette i en tid som har vært uoversiktlig og vanskelig for de fleste, og hvor pandemien har preget store deler av kultur-norges fremtidsutsikter.

Foto: Kristian Johnsen – Lillehammer Lyd og Lys

Kulturrom er derfor veldig glade for å kunne dele ut over 15 millioner kroner til kulturtiltak i hele landet, som vil komme mange til gode i årene som kommer.
SE OVERSIKT OVER TILDELINER HER