Det er nok av scener - og publikumssenter - som venter i utlandet. (Her fra Spania)

Det er nok av scener – og publikumssenter – som venter i utlandet. (Her fra Spania)

Styret i Norsk Amatørteaterforbund har laget retningslinjer for å dele ut reisestøtte – og da faller noen noen utenfor, og noen innenfor…

På siste styremøte ble Kristin Krogh Boge innvilget 5000 kroner i reisestøtte. Kristin skal delta på kurs i regi av Loos Moose Theatre Company i Canada. Ved å delta på dette vil hun tilegne seg ny kunnskap og erfaring som, når hun kommer hjem, vil komme det lokale impromiljøet til gode. Hun vil også kunne bli en ressursperson i forbindelse med NM Teatersport/Impro under Teaterdagene, mener styret.

To andre søknader ble avslått. Den ene fordi det manglet bekreftelse på at reisen er i kurssammenheng og at budsjett manglet. Den andre ble avslått fordi NATF to ganger tidligere har gitt reisestøtte til sammen lag og samme forestilling.

Nok en gang skal kriteriene for reisestøtten ses på, mener styret. Sekretariatet skal minne alle medlemsgrupper om reisestøtteordningen med jevne mellomrom utover året.