vofoVoksenopplæringsforbundet har en reisestipendordning for studiereiser til utlandet. Formålet med reisestipendordningen er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Målgruppen er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

 

Slik kan du søke om reisestipend for 2017

Forutsetninger:

  • Du må være kurslærer, tillitsvalgt eller ansatt i et studieforbund eller i en organisasjon som er medlem i et studieforbund. Er du i tvil, finner du listen over studieforbund her. Klikk deg fram til riktig studieforbund og let under «medlemmer» for å sjekke at din organisasjon står på listen.
  • Du planlegger en reise som kan bidra til kompetanseheving, motivasjon og/eller idéutvikling i ditt og din organisasjons opplæringsarbeid.
  • Du som arbeider på «grasrota» oppfordres til å søke.

Praktisk informasjon:

  • Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs styremøte i desember.
  • Søkere som får tildelt reisestipend må rapporteretilbake til Voksenopplæringsforbundet innen frister som fremgår av stipendtildelingsbrevet. Det kan bare søkes ett stipend per person.
  • Søkere som har mottatt stipend i løpet av de siste 5 år (2011-2016) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige                                      kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum     kr.6.000
Europa for øvrig                                             kr.7.000
Andre verdensdeler                                       kr.9.000

For å søke:

  • Fyll ut søknadsskjemaet på voforeisestipend.no. Søknadsfrist er torsdag 17. november. 
  • Søknadsskjemaet blir behandlet av studieforbundet, som prioriterer søknadene før de sendes til VOFO.
  • VOFO behandler kun søknader som er prioritert fra hvert studieforbund.