Illustrasjonsfoto (Foto: Ivar Ødegaard)

Har dere arrangert noe tidligere i år (2021)? Eller vil arrangere noe før 31. august? I dag (21. mai) er en ordning som skal å stimulere til aktivitet i frivillige lag godkjent og kan søkes på.

Her finner du med ordningen og inngang til søkeportalen:
Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter – Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

NATFs generalsekretær Helen Hansen etterlyste for over en måned siden langsiktighet om støtteordninger og utfordret departementet. Myndighetene har jobbet med saken, og Stortinget   forlenget denne ordningen august. Men også ESA (kontrollorganet som sjekker at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land) måtte behandle saken. Nå har de gitt grønt lys. (NATF presser på: «Det er nå vi trenger svar!» | Norsk Amatørteaterforbund)

Her er noen punkter dere bør vite om:

  • Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å søke.
  • Du må gjennom seks ja/nei- spørsmål før du kommer til søknadssiden.
  • Søknadsfristen er 15. september.

Ut fra den oversikten NATF har laget, og den kontakten vi har hatt med lagene, vet vi at noen har gjennomført arrangement, mens en del har planlagt arrangement i perioden fram til 31. august. Vi vet også at mange har avlyst. Her kan dere søke om få dekket mindreinntekter fra arrangement – altså forskjellen mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter.

Dette er en tillitsbasert ordning. Dersom dere er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden sendes.