Kanskje dette kan kalles «kvinner på boplassen»-kohorten? Humøret er på plass!

Lag skuespillerkohorter, pass på avstanden, sørg for personlig spisebestikk, tenk på reserver til roller og oppgaver – dette er noen av erfaringene om «skuespilleri i koronaens tid» som kan hentes fra Marit Sverresson, leder i Bronsebukkenes Venner. 11. august spiller de igjen.

FORNUFTIG VALG I 2020 – TRODDE PÅ 2021 – MEN SÅ FOR SEG 2022
Marit Sverresson, leder i Bronsebukkenes Venner, loser oss gjennom ned- og oppturer: – Vi har hatt som mål å sette opp Bronsebukkene på Hadeland Folkemuseum annet hvert år. Vi hadde produksjon i 2018 og konkrete planer om ny oppsetting i august 2020. Fire måneder før valgte vi å avlyse, og alle jobber ble satt på pause. Slik sommeren 2020 ble, var vi glade for dette valget. Men da vi avlyste, var vi klare på at vi ville prøve på nytt i august 2021.

-For da trodde dere – som vi alle – at verden ville ha normalisert seg?
-Ja, vi trodde det. Lite visste vi at pandemien – og smittevernbehov – skulle bli så omfattende og langvarig.
-Hvordan har da de siste månedene vært?
-Det har vært en spennende og vanskelig tid, med stor usikkerhet for hvordan sommeren ville bli, og om vi i det hele tatt skulle satse på en produksjon i august, sier Marit.

SMITTEVERNTILTAK FOR AKTØRER OG PUBLIKUM
-Vennelaget og produksjonsapparatet har vært i jevnlig dialog om utviklingen, men likevel jobbet med forberedelser av produksjonen hele veien – uten egentlig å vite.
-Det var mange ukjente faktorer i framtida?
-Det har vært krevende; hvilke smitteverntiltak måtte vi ta høyde for, både innenfor produksjonsapparatet og for publikum? Hvor mange publikum ville vi få lov til å satse på – og økonomien knyttet til det. Vi valgte å bygge ut tribunene for å kunne plassere publikum mer spredt, samt budsjettere for et mindre antall publikum på hver forestilling. Vi valgte samtidig ikke å utvide antall forestillinger på fem.

-Hvordan stilte amatørskuespillerne seg?
-Da vi gikk ut med forespørsler til amatørskuespillerne i mars-april om de ville være med, var vi tydelige på at vi ville være nøye med smittevern, at noe av øvelsene skulle gå digitalt, og at vi kunne risikere å måtte avbryte prosessen hvis pandemien forverret seg eller vi fikk smitteutbrudd i truppen, forteller Marit.

HVIS PROBLEMER I 2021 – GOD ØVELSE FOR 2022
Marit Sverresson legger til: -Uansett hvordan det kom til å gå ville øvelsene være en god oppvarmer og vedlikeholder for eventuell utsettelse til 2022. Vi opplevde at mange av skuespillerne syntes det var vanskelig å forplikte seg. Kanskje opplevdes det som skummelt å utsette seg for mange nærkontakter, være den som smittet de andre og satte kjepper i hjulene for produksjonen, eller som vanskelig å legge ned så mye jobb uten å vite om vi fikk kjørt forestillinger til slutt. Gud skje lov var det nok folk som til slutt ønsket å være med – også en del nye – slik at vi så vi hadde muligheter til å gå for produksjon.

-Hva gjorde dere, rent konkret?
Når det gjaldt skuespillernes smittevern, la vi opp til kohorter innenfor skuespillergruppene, slik at de samme skuespillerne forholdt seg til hverandre gjennom stykket. I regi, koreografi og scenekamp, var det da de samme skuespillerne som var i fysisk nærhet til hverandre. Vi var bevisste på at alle bare var i kontakt med egne rekvisitter, uten å bytte på disse. Ellers holdt vi god avstand utenfor scenen, og hadde eget spiseutstyr, samt ble servert maten i pauser. Vi la også opp til understudies på alle større roller, og hadde planer for hvordan vi kunne løse eventuelle frafall på alle sentrale oppgaver i hele produksjonsapparatet.

-Og nå er dere klare til å spille?
Vi har nå øvd sammen i halvannen uke og har i dag èn uke til premiere. Folk er flinke til å holde avstand og humøret oppe. God stemning og stå på-vilje over hele linja – ingen smittede så langt. Billettene selges jevnt og trutt, men med økende smittetall i regionen, er vi fortsatt spente inn mot forestillingene neste uke. Men vi krysser fingrene for at alt skal gå bra.

Det ønsket deler vi.

– og legger til litt folkeopplysning til slutt:

  • BRONSEALDEREN: Innholdet i utemusikkteateret Bronsebukkene også har en historie til bronsealderen i Norge, som varte i perioden fra ca. 1700 f.Kr. – 500 f.Kr. 
  • VERDENS FØRSTE PANDEMI skjedde 430 f.Kr. i Athen under Peloponneskrigen. Etter at sykdommen gikk gjennom Libya, Etiopia og Egypt, krysset den også murene rundt Athen da spartanerne beleiret byen.