Blaker skanse

Blaker skanse

En av NATFS medlemsgrupper, Romeriksspillene fra Blaker Skanse, ønsker velkommen til seminar i vakre omgivelser søndag 29. juni kl. 1530 – 1900. Tema er intet mindre enn «Teater og spel er artig – men hva med den økonomiske siden av saken?» og kursleder er Bjørn Rognestad.

Han er leder for Nettverket Historiske Spel og spillene på Gjøvik Gård ser nærmere på finansiering og økonomikontroll av teatervirksomhet. Pris for kurset er 250 kroner pr. person. Meld deg på så snart du kan!  Prisen forutsetter minimum 25 deltakere. Området er åpent for servering fra kl. 12.00.

Påmelding til gro.lang@online.no innen 25.6.2014, samtidig som du betaler inn kursavgiften til konto nr. 1321.62.90369.

Deltakerne er velkommen til å se forestillingen Arven etter seminaret. Forestillingen starter kl. 20.00, og varer litt over en time. Pris kr 350/300 med og uten tak. Dersom du ønsker tak, må du være tidlig ute med bestillingen, som kan gjøres på www.romeriksspillene.no

Seminaret foregår altså på Blaker Skanse, en festning besluttet anlagt av Christian den 5. i 1682, bygget som skanse i 1683, gjort om til en fem-stjernet festning midt på 1700-tallet og lagt ned som festning i 1820, men som forble militært anlegg til stedet kom i privat eie i 1893. I 1916 kjøpte Staten Blaker Skanse til skoleformål, og i 1917 åpnet Statens Husflidsskole. Det var så skolevirksomhet på stedet helt til 2003. Da flyttet Høgskolen i Akershus, avdeling for formgivning og design, til Kjeller.
I dag brukes området til verksteder og atelier for kunstnere, kontorer, selskapsdrift, utstillinger, messer og arrangementer av kulturell art.