Studieforbundet jubler for tilsagn på 250 000 kr fra IMDI. Dette gjør at de kan fortsette det gode arbeidet med å støtte ekstra opp om kurs som gjelder inkludering og språkopplæring. Har laget ditt startet opp kurs, eller har tenkt å starte opp kurs i 2020, som inkluderer deltakere med svake norskkunnskaper, eller er tilrettelagt for en gruppe med svake norskkunnskaper, der målet med kurset er inkludering og språkopplæring, ta kontakt med Studieforbundet.
Mer informasjon om disse midla er å finne her.

Kunnskapsdepartementet har gjort midlertidig unntak fra forskriften, slik at studieforbund kan gi tilskudd til kurs på minimum fire timer arrangert nettbasert, uten det opprinnelige kravet om at minst halvparten av kurstimene skal være med fysiske samlinger
Dette kan for eksempel gjøres over løsninger som Teams, Zoom, Skype, gruppevideochat på Messenger. Studieforbundet har laget en tipsliste for hvordan få til gode kurs over nett. Mer informasjon om dette og tips til hvordan holde gode nettkurs, kan dere finne her.