logoStyret i Norsk Teaterråd trakk seg på det ekstraordinære årsmøtet 16. oktober, og et interimsstyre er valgt til å styre organisasjonen framover.

Norsk Teaterråd er paraplyorganisasjonen for 17 organisasjoner som arbeider helt eller delvis for amatørteaterlag. NATF er en av disse organisasjonene, og er med sine om lag 125 medlemsgrupper med over 4000 medlemmer en av de største.Teaterrådets fremste oppgave er å fordele offentlige midler fra Kulturdepartementet til organisasjonene.

Kritisk rapport
Bakgrunnen for dette er at revisjonsfirmaet KPMG på oppdrag fra Kulturdepartementet har gjennomgått Norsk teaterråds håndtering av statlige midler og økonomiforvaltning i organisasjonen de siste tre år. Rapporten var svært kritisk til NTs økonomiforvaltning, – styring og internkontroll i organisasjonen. Denne rapporten ble lagt fram i september, og hadde som konsekvens at departementet stoppet utbetalinger til NT.

Ekstraordinært årsmøte
Styret stilte sine plasser til disposisjon og det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte. På dette ble styret konfrontert med et brev fra fire av de største organisasjonene der disse uttrykte sin mistillit til styret. Styret trakk seg, og årsmøtet valgte enstemmig et interimsstyre på seks personer som skal sitte til et ordinært styre kommer på plass.

  • Frøydis Otre (VT) – får dobbeltstemme ved likt stemmeantall
  • Eli Wathne (NATF)
  • Pål Bye Johansen (Frilynt)
  • Gunhild Berge Stang (NU)
  • Tove Johansen (AOF) og
  • Else Sorkmo (Vestfold teaterråd)

Det blir dette styret som nå må gå i dialog med departementet for å få «frigitt» penger, samtidig som de sørger for at administrasjonen i NT imøtekommer KPMG-rapporten. Så skal tilliten til det politiske miljøet og til medlemsorganisasjonene bygges opp igjen.