Hva skal vies på scena? (illustrasjonsfoto)

Hva skal vies på scena? (illustrasjonsfoto)

NATF-gruppa Buskerud Teater og Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) arrangerer seminar i Tromsø 13. januar for å undersøke hvilke oppgaver amatørteater-organisasjonene i fellesskap skal løse, og om mer samarbeid kan gi et kunstfaglig løft ovenfor det frivillige scenekunstfeltet.

Seminaret er spesielt aktuelt siden framtida for Norsk teaterråd er rimelig usikker. Norsk Amatørteaterforbunds generalsekretær Helen Hansen sitter derfor på tilhørerplass og er på lytt. En rekke sentrale aktører vil være tilstede for å besvare blant annet følgende spørsmål:

  • Hvilke faglige og organisatoriske utfordringer møter dere i arbeidet med eller overfor det frivillige scenekunstfeltet?
  • Hvilke organisasjoner ville være naturlig eller nyttig å samarbeide med for løse disse utfordringene?

Spørsmål som deltagere skal få diskutere er:

  • Vil bedre kjennskap til hverandres daglige virksomhet føre til mer samarbeid?
  • Vil samarbeid kunne gi et bedre tilbud til ulike aktører og utøvere? Hvilken møteplass bør vi satse på, hvordan bør feltet organisere seg?
  • Er det på tide å stake ut en ny kurs for frivillig scenekunst; nye kulturpolitiske mål som er basert på et faglig fundament – og som er et supplement til eksisterende kunst- og utdanningsinstitusjoner?
  • Hva skulle disse kulturpolitiske målene da være?
  • Skal vi møte den kollektive godviljen og interessen som råder overfor det frivillige scenekunstfeltet med kvalitative mål og et tydeligere samfunnsoppdrag?